Partijen slaan handen ineen om drinkwater veilig te stellen in de toekomst

Dunea heeft samen met een aantal omgevingspartijen een belangrijke stap gezet in de zoektocht naar nieuwe drinkwaterbronnen voor de toekomst. De bestuurlijke vertegenwoordigers van Provincie Zuid-Holland, de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Leiden, Katwijk en Wassenaar en Dunea hebben ingestemd met de alternatieven die verder onderzocht gaan worden.

Door de toename van de vraag naar drinkwater staat Dunea voor een grote uitdaging. Om in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren, zijn nieuwe bronnen en technieken nodig. De alternatieven voor nieuwe drinkwaterbronnen die verder onderzocht worden, zijn het gebruik van regionaal oppervlaktewater, brak grondwater en zeewater en de extra inname van water uit rijkswateren (grote rivieren).

Samenwerken voor voldoende drinkwater in de toekomst

In de afgelopen maanden is Dunea via een uitgebreid omgevingsproces met gesprekken en ontwerpateliers de samenwerking aangegaan met diverse omgevingspartijen. Met als belangrijkste doel om samen op zoek te gaan naar veelbelovende alternatieven voor nieuwe bronnen voor de productie van drinkwater. 

Wim Drossaert, directeur van Dunea: “Dankzij de samenwerking met onze belangrijkste stakeholders en het bundelen van onze kennis, is een aantal kansrijke alternatieven naar voren gekomen die wij verder gaan onderzoeken. Het is een belangrijke stap in de grote uitdaging waarvoor we staan, zorgen voor voldoende drinkwater in de toekomst. Ook in de volgende stappen gaan we de samenwerking aan.”

De alternatieven worden toegelicht in het ‘NRD-variantenrapport’. Voor de zomer wordt dit rapport gepubliceerd en ter inzage gelegd.  

Lees hier meer over Drinkwater voor de toekomst