Treinwagon Voorschoten op transportleiding

Parallel aan het spoor waar het tragische treinongeval in Voorschoten plaatsvond, ligt een belangrijke leiding van Dunea. Eén wagon ligt er bovenop. De leiding, die water naar de duinen brengt voor de productie van drinkwater, lijkt vooralsnog intact en is operationeel. Over de bergingswerkzaamheden is nauw contact met hijs- en transportbedrijf Mammoet en ProRail.

Twee treinwagons zijn bij het treinongeval op dinsdag 4 april in het weiland naast het spoor geraakt. Eén van de wagons ligt op grond waarin op circa 1.80m diepte een grote betonnen leiding ligt. Die vervoert grote hoeveelheden voorgezuiverd rivierwater naar de duinen voor de productie van drinkwater. Ruim 1,3 miljoen inwoners in het westen van Zuid-Holland en de natuur zijn hiervan afhankelijk.

“Of de leiding echt geen schade heeft, zal nader onderzoek en tijd moeten uitwijzen,” verklaart manager Bron tot Kraan Jaap Mos. “Nu ligt de focus op de bergingswerkzaamheden. Hiervoor is zwaar materieel nodig dat niet over het leidingtracé mag rijden. De bergingsplannen worden daarom met ons afgestemd.”

Update 12 april

Het hele Paasweekend is voortvarend besteed aan een weg aanleggen, een tweede weg voor calamiteiten en het maken van een aantal zogeheten 'overkluizingen'; een soort brug die rust op twee bergen zand parallel aan de rivierwatertransportleiding. Zo ontstond een constructie die wel zo'n zware kraan kan dragen om de treinstellen uit het weiland te hijsen:

Constructie Voorschoten BAL

Op dinsdagmiddag was het dan zover. Tijdens het hijsen lag het watertransport in de leiding stil, om de impact te beperken voor het geval het alsnog fout zou gaan. Alles verliep gecontroleerd en op woensdag werd de tijdelijke infrastructuur alweer afgebroken. Ook voor de andere herstelwerkzaamheden blijven we uiteraard alert en coöperatief. Zelf voeren we een inspectie uit om schade te kunnen uitsluiten. Door dit nu gelijk te doen zijn we de boer zo kort mogelijk tot overlast en kan het gras er weer gaan groeien.

Update 15 mei

We zijn inmiddels een paar weken verder en de bergingswerkzaamheden zijn afgrond. We gaan nu samen met aannemer Van Baarsen, en in goed overleg met de eigenaar van de grond, in de week van 23 mei een ‘proefsleuf’ van 3 meter breed graven om de leiding te inspecteren. Dit doen we op het punt waar de trein de meeste impact op de leiding heeft gehad. Door deze inspectie kunnen we beter inschatten of er nog vervolgstappen nodig zijn.