Samenwerking Dunea, Leiden en Liander

Dunea, de gemeente Leiden en Liander gaan nauwer samenwerken om onderhoud- en vervangingswerkzaamheden in de ondergrond beter op elkaar af te stemmen. Afspraken daarover zijn op woensdag 8 december vastgelegd een convenant. De samenwerking biedt vele voordelen, voor de betrokken partijen maar zeker ook voor onze klanten.

Dunea, Liander en andere netbeheerders staan voor grote uitdagingen. Trends als verstedelijking, de energietransitie en verdergaande digitalisering zorgen voor flinke aanleg- en vervangingsopgaven en vragen om regie op ruimtelijke vraagstukken. Ook het onderhoud van bestaande infrastructuur gaat door. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, vinden in stedelijk gebied plaats in een ondergrond die steeds voller raakt met kabels en leidingen. En met een structureel tekort aan technisch personeel.

Gezamenlijke aanpak van uitdagingen

Ook gemeenten hebben hiermee te maken. Er ligt een forse woningbouwopgave en er zijn vergaande ingrepen nodig in de ondergrondse infrastructuur om de stedelijke leefomgeving te verduurzamen. De noodzakelijke transitie brengt vraagstukken met zich mee op het gebied van kosten, planning, bereikbaarheid en ruimte. Dit zijn vraagstukken die vragen om een gezamenlijke aanpak en een efficiënte inzet van mens en middelen.

Convenant

In het convenant hebben Dunea, Leiden en Liander afspraken gemaakt om de samenwerking te structureren en intensiveren. Daardoor kunnen werkzaamheden zoals onderhoud en vervanging beter op elkaar worden afgestemd en hoeft de straat minder vaak open. Dit zal naar verwachting leiden tot kostenbesparing, minder vertragingen, betere communicatie en minder overlast voor de omgeving. Het eerste project waarin de drie partijen op basis van de gemaakte afspraken gaan samenwerken, is het tracédeel Plesmanlaan van de Leidse Ring Noord.