Mijnbouwwet aangepast, nu de vergunningen nog

Gebieden die zijn aangewezen of gereserveerd voor de winning van drinkwater uit grondwater, mogen niet worden doorboord voor het opsporen of winnen van aardwarmte. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag besloten. Deze wijziging van de Mijnbouwwet voorziet in regels voor het vergunningstelsel dat het opsporen en winnen van aardwarmte reguleert. 'Een bijzonder sterk besluit,' vindt Dunea.

De Algemene Rekenkamer adviseerde eerder al dat het zwaarwegende belang van drinkwater beter moest worden geborgd in wet- en regelgeving. Dunea, drinkwaterbedrijf voor ruim 1,3 miljoen inwoners in Zuid-Holland, is blij met het besluit. "De Kamerleden hebben hier uitstekend werk verricht door drinkwater voor de toekomst als belang te onderstrepen," reageert directeur Wim Drossaert. "Wij zijn niet tegen geothermie, maar de bronnen voor drinkwater in de provincie Zuid-Holland zijn helaas schaars. De Kamerleden hebben goed ingeschat dat zo'n groot maatschappelijk belang, waarvoor de rijksoverheid nota bene een zorgplicht heeft, vroeg in het proces van vergunningverlening voor aardwarmte een plek moet krijgen."

Tegelijkertijd vraagt Dunea zich af wat dit betekent voor de opsporingsvergunningen die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) al voor delen van Zuid-Holland heeft afgegeven. Een deel van de vergunde gebieden overlapt met het grondwaterbeschermingsgebied in de duinen en het zoekgebied voor drinkwater voor de toekomst. In de vergunningsprocedure is het negatieve advies van Dunea én van de Provincie Zuid-Holland ter zijde geschoven, zonder dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is betrokken. Dankzij één van de aangenomen amendementen, kan dat straks niet meer.  
 
Dunea heeft - evenals de provincie Zuid-Holland - tegen deze vergunningen bezwaar ingediend. De procedure loopt nog. Drossaert: "Wij hopen dat de minister zich aansluit bij de consensus van de Kamer om drinkwaterbelangen goed te beschermen. Gebieden voor huidig en toekomstig drinkwater bij voorbaat uitsluiten stelt iedereen gerust en scheelt ook de geothermiebedrijven een hoop energie."
 

Mijnbouwwet

Meer informatie