Energietransitie: drinkwater is niet ondergeschikt

Het ministerie van EZK heeft zoekvergunningen voor geothermie afgegeven, deels in huidige en toekomstige waterwingebieden van Dunea. Dit is een probleem omdat drinkwaterwinning en geothermie niet samengaan. Zowel Dunea als de provincie Zuid-Holland maken bezwaar. Waarom sluiten EZK en IenW huidige en toekomstige gebieden voor drinkwater niet bij voorbaat uit als zoekgebied?

Grote zorg is dat het zoute water uit de diepere lagen door lekkages in het zoete grondwater terechtkomt. De pijpleidingen moeten door allerlei lagen zand en klei die, zie het als een dikke sandwich, in de praktijk juist de grondwaterreserve beschermen. "Boren kan echt tot onomkeerbare schade leiden”, zegt directeur van Dunea Wim Drossaert.  

Voorzorgsprincipe

“Huidige en toekomstige waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden moeten bij voorbaat worden uitgesloten voor geothermie”, stelt Drossaert. “Anders legt de overheid grondwaterbescherming en drinkwater in handen van bedrijven met een primair economisch belang. En dit terwijl drinkwaterbedrijven vanuit het voorzorgsprincipe geen functies mogen toestaan die risico’s voor de drinkwatervoorziening met zich meebrengen.” Dunea en de Provincie Zuid-Holland maken daarom, los van elkaar, bezwaar. Alle overheden hebben een zorgplicht en moeten de drinkwaterwinning beschermen. De zoekvergunningen moeten daarom worden aangepast.  

Dat het hele gebied in kaart moet worden gebracht om de mogelijkheden van schuinboren te onderzoeken, vindt gedeputeerde Baljeu van de Provincie Zuid-Holland geen goed argument van het ministerie. "Schuinboren is voor ons ook geen optie, want dan boor je ook in het drinkwaterwingebied.” Als risico niet kan worden uitgesloten, geldt het voorzorgprincipe. In 2040 zijn 1,5 miljoen mensen en bedrijven in onze regio ervan afhankelijk voor gezondheid en hygiëne.  

De zaak kwam vlak na de zomer onder onze aandacht toen er publicaties verschenen. Intussen worden er kamervragen over gesteld door onder meer de Partij voor de Dieren. Slechts 5% van de ruimte in Zuid-Holland heeft zoet grondwater dat geschikt is voor de productie van drinkwater. Er blijft dus meer dan voldoende ruimte over voor geothermie.  

Lees meer over geothermie: