Krachten bundelen voor minder watergebruik

De bevolking groeit en de vraag naar kraanwater groeit mee. Dunea wil die groei temperen met het programma Bewust & Duurzaam Watergebruik. Dat is natuurlijk meer dan een playlist waarmee je één liedje doucht. Want voor structurele besparing kun je meer op techniek vertrouwen dan op mensen. Maar hoe krijg je die massaal in de huizen?

Dat is bij nieuwbouw gemakkelijker dan bij bestaande bouw. Nieuwbouw is hét moment om anders om te gaan met drinkwater, omdat je nog niet of minder gebonden bent aan bestaande infrastructuur. En met de huidige woningbouwopgave in ons leveringsgebied – maar liefst 130.000 woningen - is haast geboden om geen kans te missen. Maar iemand moet het natuurlijk wel willen en kunnen (laten) uitvoeren.  

Aanpassen Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit 

Vanuit de drinkwatersector wordt er gelobbyd voor aanpassing van het Bouwbesluit en het Drinkwaterbesluit. Doel daarvan is om meer soorten water in woningen te mogen gebruiken, bijvoorbeeld regenwater of ‘grijs water’. Dit is afvalwater dat niet afkomstig is van het toilet. Uiteraard moet altijd duidelijk zijn wat in huis drinkwater is, want alleen die is geschikt voor consumptie. 

Convenant toekomstbestendig bouwen 

Het verlichten van de druk op het drinkwatersysteem is een uitdaging die we met elkaar moeten oplossen. Zolang er nog geen landelijke wetgeving is, stimuleren we de toepassing van waterbewust bouwen door het mee te nemen in convenanten op het gebied van klimaatadaptief of toekomstbestendig bouwen. Watergebruik hangt immers sterk samen met het klimaat en dus met thema’s als droogte en wateroverlast. Het is een integraal onderdeel. 

Nieuwbouw in de polder 

Op dit moment onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we 8.000 woningen van de toekomstige wijk Zuidplas-Vijfde dorp, op een andere manier kunnen laten omgaan met drinkwater, oppervlaktewater en afvalwater, zodat dit o.a. waterbesparing oplevert. We doen dit samen met de gemeente Zuidplas, drinkwaterbedrijf Oasen en Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard. Eén van de opties die daar wordt besproken is het toepassen van vacuümtoiletten. Daarmee kan bijna 25 liter drinkwater per persoon per dag worden bespaard. Dan zit een bewoner al bijna gelijk op de kabinetsdoelstelling van 100 liter per persoon per dag. 

Gemeenten  

Gemeenten kunnen kaders stellen voor nieuwbouw. Zo stellen steeds meer gemeenten een hemelwaterverordening op. Die stelt eisen aan het opvangen van regenwater op eigen terrein bij nieuwbouw of grootschalige renovatieprojecten. Het is belangrijk dat de verordening voldoende ruimte laat voor het hergebruik van het opgevangen regenwater in en om het huis.  

Ook in het eigen drinkwatergebruik van gemeenten liggen kansen. Wordt er drinkwater gebruikt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte? Bieden alle toiletten in het eigen vastgoed de mogelijkheid om te kiezen voor een korte spoeling? Dat zou al flink schelen en tegelijk een goed voorbeeld geven om te doen volgen! 

Kennis en opgave delen 

Ook organiseren we en dragen we inhoudelijk bij aan kennissessies. Zo doen we dat in november voor leden van de coalities toekomstbestendig bouwen Zuid-Holland, Utrecht en Metropoolregio Amsterdam. Daarin nemen we stakeholders mee in de uitdagingen van de drinkwatersector en zoekt ieder vanuit zijn rol naar zijn bijdrage in de realisatie van (nieuw)bouw. Ook interesse om middels een kennissessie op gang te komen voor bewust en duurzaam watergebruik? Neem contact op met programmamanager Annemarie Breet.

Meer info over Bewust & Duurzaam Watergebruik;