Waterscan

In gesprek over water

Mogelijk springt het waterverbruik van uw bedrijf niet altijd direct in het oog. Want water is er altijd, het is niet duur en er is altijd voldoende. Toch? 

Daar zijn we met klimaatveranderingen en langere periode van droogte toch een beetje anders over gaan denken in Nederland. We staan de komende jaren namelijk voor de grote uitdaging om ons aan te passen. De bevolking groeit sterk en als iedereen het hele jaar door voldoende water wil hebben, is er verandering nodig in hoe we met water omgaan: opvangen, vasthouden, (her)gebruiken en besparen. Bent u hier al mee bezig? Wij kijken graag met u mee.

Met de Waterscan willen wij u helpen meer inzicht te krijgen in uw watergebruik. Dit inzicht leidt mogelijk tot minder kraanwatergebruikWe richten ons hierbij op klanten met een waterverbruik boven de 10.000 m3 per jaar (10 miljoen liter). De Waterscan bieden wij kosteloos aan en deze wordt uitgevoerd door onze technisch accountmanager. Zo willen wij (ook) bij bedrijven met een groot verbruik bewust & duurzaam watergebruik stimuleren.

Hoe gaat de Waterscan in z'n werk?

 1. Data
  We starten met het in kaart brengen van de huidige situatie. We verzamelen samen alle beschikbare data. We vragen u om informatie o.a. door middel van een vragenlijst. Denk hierbij aan vragen over (piek)verbruik, waterstromen, afvalwater, hergebruik van water en gebruik van bijvoorbeeld regenwater. 

 2. Analyse
  De verzamelde data vormen de rode draad van het tweede onderdeel van de waterscan: de analyse. We lopen alle gezamenlijk data door en maken daarna een analyse van de huidige situatie en bespreken samen u uw wensen en de toekomstplannen.

 3. Advies
  De analyse geeft al heel veel inzichten, maar het laatste deel van de Waterscan is het belangrijkste: het advies. We geven advies over waterbesparing, waterstromen, optimalisatie en efficiënt gebruik van water en mogelijkheden voor hergebruik. Dit is geen dik adviesrapport met veel pagina’s. Maar een zeer visuele en compacte situatieschets. U krijgt een advies waarbij u in één oogopslag kunt zien waar de mogelijkheden liggen voor bewust & duurzaam watergebruik. Alle besproken zaken staan daarbij op een rijtje met een aantal concrete adviezen waarmee u direct aan de slag kunt.

  Afhankelijk van het advies behoort één of meerdere vervolggesprekken met deskundige collega’s tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld voor technische aanpassingen in de installaties.

Meer informatie

De komende periode benaderen we onze grootste klanten voor de Waterscan. Bent u ook klant van Dunea, werkzaam bij een bedrijf met een waterverbruik groter dan 10.000 m3 per jaar? Dan bekijken we graag de mogelijkheden voor u. U kunt ons bereiken via waterscan@dunea.nl.

Op dunea.nl/bdw leest u wat wij nog meer doen aan Bewust & Duurzaam Watergebruik.