‘Duurzaam Dunea’ pakt doorrrr

Dunea heeft sinds begin dit jaar een volwaardig MVO-beleid. Zo hebben wij ambities voor energie tot schuldpreventie tot biodiversiteit. Om elkaar vooruit te helpen en samen echt het positieve maatschappelijke verschil te maken, zoeken wij allianties. Ziet u ook kansen om samen duurzame doelen te bereiken?

MVO-beleid

In navolging van het milieubeleid en de MVO-zelfverklaring, heeft Dunea sinds begin dit jaar een volwaardig MVO-beleid, genaamd ‘Duurzaam Dunea’. Deze is met verkenning van alle thema’s die relevant zijn volgens de laatste inzichten en na raadpleging van zowel interne als externe stakeholders, ook tot stand gekomen volgens het MVO-gedachtengoed. Het beleid kent drie speerpunten, met elk drie doelen. Voor 2018 zijn er vier kopprojecten aangemerkt waarmee we extra meters willen maken. In de tussentijd zoeken wij allianties om onze en uw duurzame ambities vooruit te helpen. Zo is Dunea intussen partner van Leiden gaat goed, Greenport West Nederland, Groene Cirkels en het Haags Energienetwerk.

Ziet u kansen om samen duurzame doelen te bereiken? Neemt u dan contact op met Reshma Ghisaidoobe.

Blauwe netten

Drinkwater is van nature een duurzaam product: er is immers geen verpakking of transport over de weg nodig om dit bij de consument thuis te krijgen. In de processen van de bedrijven en in de keten is er nog mooie winst te behalen. Daarom hebben Dunea en andere Nederlandse drinkwaterbedrijven op Wereld Waterdag het samenwerkingsverband 'Blauwe netten' opgericht om verduurzaming in de drinkwatersector samen verder te brengen.

De drinkwaterbedrijven werken dit jaar al samen op drie concrete projectthema's. De eerste is energie; duurzaam inkopen en zelf opwekken. De tweede is een eenduidige methodiek ontwerpen voor een grondstoffenpaspoort. Dit helpt het inzichtelijk maken van, verminderen en hergebruik van afvalstromen. Tot slot willen de waterbedrijven de hulpstoffen die nodig zijn bij drinkwaterzuivering verduurzamen.

Wilt u meer weten over of iets betekenen voor Blauwe Netten? Dan is Jeroen Renes uw contactpersoon.

Betaalbaar duurzaam

Vliegkamp Valkenburg wordt een toonaangevende duurzame wijk in de gemeente Katwijk. In het ontwikkelplan is besloten dat woningen op Vliegkamp Valkenburg energieneutraal moeten zijn. Dunea en Dunavie onderzoeken samen of een collectieve warmtevoorziening haalbaar is. Als dat goedkoper is dan een voorziening per woning, dan zorgt dat voor lagere energielasten bij bewoners van sociale woningbouw.

Doordat nieuwe huizen vandaag de dag perfect geïsoleerd zijn, is er relatief maar heel weinig warmte nodig om een woning te verwarmen. Een bureau onderzoekt nu of energie uit rivierwater- en drinkwatertransportleidingen bijvoorbeeld een optie is voor Valkenburg. Water is dan bron voor de warmte en koude en de aarde dient als opslag. Vervolgens moet die energie worden gedistribueerd via een warmtenet. Ook kijken partijen naar een mogelijke aansluiting op de warmterotonde Zuid-Holland. 

Ziet u ook kansen in energie? Neemt u dan contact op met Ewout Hekhuizen, tel. 06- 53673236.