Samen duurzaam in ‘Blauwe Netten’

Dunea en andere Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben op donderdag 22 maart het samenwerkingsverband 'Blauwe netten' opgericht om verduurzaming in de drinkwatersector samen verder te brengen.

Drinkwater is van nature een duurzaam product: er is immers geen verpakking of transport over de weg nodig om dit bij de consument thuis te krijgen. In de bedrijfsvoering van de individuele waterbedrijven staat duurzaamheid centraal. Via Blauwe Netten bundelen de waterbedrijven nu de krachten, om gezamenlijk resultaten te bereiken en te versnellen naar een duurzame economie.

Stroomversnelling

MVO Nederland ondersteunt het platform, als deel van de strategische agenda 2025. "Met Blauwe Netten zetten we een flinke stap vooruit," zegt Pieter van den Herik, operationeel directeur van MVO Nederland/De Groene Zaak. "Niet alleen de drinkwaterbedrijven zelf worden duurzamer, het heeft ook positieve gevolgen voor bijvoorbeeld toeleveranciers, grondstofverbruik en het aandeel duurzame energie-opwekking. Bovendien geven de drinkwaterbedrijven een goed voorbeeld aan andere sectoren. Door samen te werken, kom je eerder tot resultaten en brengen we duurzaamheid in Nederland in een stroomversnelling."

Drie concrete projecten

De drinkwaterbedrijven werken dit jaar al samen op drie concrete projectthema's. De eerste is energie; verbruik beperken, duurzaam inkopen en zelf opwekken. De tweede is een eenduidige methodiek ontwerpen voor een grondstoffenpaspoort. Dit helpt het verminderen en hergebruik van afvalstromen. Tot slot willen de waterbedrijven de hulpstoffen die nodig zijn bij drinkwaterzuivering verduurzamen.

Het platform 'Blauwe Netten' bestaat naast Dunea uit Evides, Oasen, Waternet, Waterbedrijf Groningen, PWN, Brabant Water, WMD en Vitens.