Wassenaar

Drinkwater, natuur en recreatie in balans

In de gemeente Wassenaar ligt het grootste duingebied van Dunea: Meijendel. Een bijzonder natuurgebied met een grote biodiversiteit, en dat in een druk bevolkt deel van Zuid-Holland. Dunea beschermt de natuur in Meijendel en wint hier het drinkwater voor veel mensen in Zuid-Holland. Ook zorgen we dat bezoekers de natuur in Meijendel kunnen beleven. Dunea werkt continu aan een goede balans tussen drinkwater, natuur en recreatie. 

Het gaat goed met de biodiversiteit in Meijendel, zo blijkt uit recente onderzoeken. Veel bijzondere plantensoorten zijn teruggekeerd of stabiel gebleven in de Zuid-Hollandse duingebieden. Dat blijkt onder andere uit de resultaten van twintig jaar monitoren van aandachtsoorten. Daar zijn we als Dunea trots op, want het behouden van de biodiversiteit is een van onze belangrijkste doelstellingen.

Maar er zijn ook zorgen. De bevolkingsgroei in deze regio vergroot de druk op Meijendel. Meer mensen betekent meer behoefte aan drinkwater en een grotere recreatiedruk. De uitdaging is om de draagkracht van de natuur en de recreatiebehoefte met elkaar in balans te brengen en te blijven houden.

Uitzicht vanuit duin naar watertoren

Wat doet Dunea?

Dunea doet doorlopend onderzoek naar de biodiversiteit en natuurkwaliteit in de duinen. We werken daarin samen met diverse universiteiten en met hulp van een grote groep vrijwilligers. De resultaten van dit onderzoek én wetenschappelijke feiten uit het duin worden gepubliceerd in de publicatie 'Holland's Duinen'

Met verschillende beheermaatregelen proberen wij de effecten van recreatie op de natuur te minimaliseren. Zo zijn de meest kwetsbare habitattypen in Meijendel niet opengesteld voor publiek, spannen we ons in om bezoekersstromen in goede banen te leiden en houden we intensief toezicht met een BOA team. Door middel van publiekscommunicatie proberen we onze bezoekers bewust te maken van de waarde en de kwetsbaarheid van de natuur. Hiervoor is onder andere ons bezoekerscentrum De Tapuit in 2021 geheel vernieuwd. 

In Nationaal Park Hollandse Duinen werken wij samen met veel partners om de recreatiedruk beter over de regio te verspreiden. Dat doen we onder andere door een breed aanbod van recreatieve en toeristische voorzieningen in de hele regio onder de aandacht te brengen.

Wat vragen we van de kandidaten in Wassenaar?

Afgelopen jaar is er veel gesproken over druk op de natuur, speciaal Meijendel, omdat dit voor veel mensen een plek was om te ontsnappen aan het gedwongen thuis zitten tijdens lockdowns. Veel partijen noemen in hun verkiezingsprogramma’s de recreatiedruk in Meijendel en de bijbehorende verkeerstromen door Wassenaar. Daarin wordt gesproken over Dunea en het beschermen van de natuur. 

Mooi om te zien dat Meijendel leeft in de gemeente! Wij zijn er trots op dit rijke gebied te mogen beheren en beschermen. Wij vertellen u graag meer over ons natuurbeheer. Over onze aanpak om de recreatiebehoefte in de regio en de draagkracht van de natuur op elkaar afstemmen, nu en met het oog op de toekomst. 

Neem hier gerust contact met ons over op. Dunea wil graag optrekken met de Wassenaarse politiek en de regionale partijen die samenwerken in NPHD, om samen naar duurzame oplossingen te zoeken en gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Ja, ik wil hier graag meer over weten!

Neem voor meer informatie contact op met:

Sanne Ebbinkhuijsen, Strategisch Omgevingsmanager

E-mail: s.ebbinkhuijsen@dunea.nl 
Telefoonnummer: 06-532 066 62

Sanne Ebbinkhuijzen

Gerelateerd nieuws

/-/media/images/nieuws/2024/archeo-berkheide-mobiel.ashx

Oudste waterwinning van Wassenaar ontdekt tijdens werkzaamheden

In de duinen van Wassenaar is begin dit jaar een bijzondere vondst gedaan. Tijdens werkzaamheden van drinkwaterbedrijf Dunea in Berkheide zijn de...

Lees meer over Oudste waterwinning van Wassenaar ontdekt tijdens werkzaamheden

/-/media/images/nieuws/mobile-uitkijkpunten-meijendel.ashx

Werkzaamheden Meijendel voor herstel flora en fauna

In Meeuwenduin en Prinsenduin voeren we aankomend werkseizoen beheersmaatregelen uit. Dit houdt in dat we bomen en struwelen weghalen om het duin meer...

Lees meer over Werkzaamheden Meijendel voor herstel flora en fauna

/-/media/images/nieuws/2023/artikel-opening-nieuw-hek-mobiel.ashx

Monumentaal hek Hertenkamp in ere hersteld

Dinsdag 17 oktober is het project ‘Beleef Prins Frederiks Parkenroute’ officieel afgesloten met de onthulling van de herstelde voormalige...

Lees meer over Monumentaal hek Hertenkamp in ere hersteld