Werkzaamheden Meijendel voor herstel flora en fauna

In Meeuwenduin en Prinsenduin voeren we aankomend werkseizoen beheersmaatregelen uit. Dit houdt in dat we bomen en struwelen weghalen om het duin meer open te maken. Hierdoor herstellen we het oorspronkelijke duinlandschap en bevorderen we de biodiversiteit. We werken buiten het broedseizoen om aanwezige dieren niet te verstoren.

Tijdens de werkzaamheden laten we duineigen-soorten zoals de kardinaalsmuts (struik) staan, en hebben we extra zorg voor de bijzondere rozensoorten die in het duin groeien.

Ruimte voor oorspronkelijke dieren en vegetatie

Niet-duineigensoorten, ofwel invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers, den, hulst en esdoorn worden verwijderd om de oorspronkelijke flora en fauna ruimte te geven. Door deze maatregelen creëren we een mozaïekstructuur met verschillende landschapselementen. Dit is essentieel voor een gezond en dynamisch duinecosysteem en de dieren die hier leven. Bijvoorbeeld voor de zandhagedis, dit dier heeft open stukken zand nodig, afgewisseld met hoge grassen en struiken.

Tijdelijke omleiding voor bezoekers

Bezoekers van Meijendel kunnen tijdens een bezoek hinder ondervinden van de werkzaamheden. Fietsers, ruiters en wandelaars kunnen te maken krijgen met tegemoetkomend werkverkeer of tijdelijke omleidingen. Dit wordt ter plaatse aangegeven.

We voeren onze werkzaamheden uit volgens ons Natura2000 beheerplan en de Dunea gedragsregels. Dit protocol houdt onder andere in dat buiten het broedseizoen werken (november t/m maart), we uitsluitend met klein materieel werken en het werk CO2 neutraal wordt uitgevoerd. 

De werkzaamheden worden (deels) gesubsidieerd door RVO.