Hittegolf: drink koel water en verspil niet!

Dunea verwacht de komende week geen problemen voor de productie en levering van drinkwater. Maar verspil niet en gebruik water bij voorkeur tussen 22 uur ‘s avonds en 7 uur in de ochtend.

“De drinkwaterafzet in onze regio is hoog voor de vakantieperiode, maar ook weer niet zo hoog dat er acuut problemen ontstaan,” vertelt Jaap Mos, verantwoordelijk voor het proces van bron tot kraan. “Zolang er water stroomt in de rivieren, kunnen wij drinkwater maken met de duinen. Die zorgen deels voor de zuivering en voor opslag. Nu is de hoeveelheid water in de Maas wel laag en langzaam dalend. Maar ondanks dat zijn er nog geen problemen, ook niet met de kwaliteit.”

Hittestress
De hitte is een ander verhaal. “De temperatuur van het Maaswater stijgt snel door deze hittegolf en dan kan de koeling van pompen tegen z’n grens gaan aanlopen,” weet Mos. “Maar mochten die problemen zich voordoen, dan switchen we naar onze tweede bron, de Lek. Die wordt gevoed door de Rijn en voor die rivier zijn de
vooruitzichten voorlopig goed.”

Een ander mogelijk probleem bij hitte is het opwarmen van water in leidingen. In stadsdelen met weinig groen bestaat hittestress. Door veel steen en beton wordt het daar nog een paar graden warmer. “Dat heeft niet alleen effecten bovengronds, ook de leidingen in de grond warmen ervan op. Mocht er warm water uit de koude kraan komen, dan helpt doorspoelen meestal wel om bij het frisse water te komen,” adviseert Mos. “Water mag maximaal 26 graden zijn als het uit de koude keukenkraan komt.”

Multi-bronnenstrategie
De kans dat waterbronnen tijdelijk niet beschikbaar zijn neemt toe. Dit komt door klimaatverandering, verontreinigingen en drukte in de ondergrond. Om zo goed mogelijk gesteld te staan voor toekomstige problemen, heeft Dunea een multi-bronnenstrategie ontwikkeld die na 2030 volledig operationeel moet zijn. Als alles goed gaat bevat die dan ook een goede waterbron binnen het leveringsgebied.

Bevolkingsgroei
Tot die tijd moet Dunea het huidige zuiveringssysteem zo goed mogelijk inzetten om een snel groeiend aantal klanten te kunnen voorzien van voldoende water. Wat voldoende is hangt ook af van de piekvraag. Daarom vraagt Dunea aandacht voor het spreiden van waterverbruik, buiten de ochtend- en de avondpiek, zeker bij hitte en droogte.

Groen doet goed
Voorkomen dat de stad extra opwarmt, kan door versteende omgevingen te ‘vergroenen’. Bomen geven schaduw en ook gras warmt niet zo op als beton. Waterleidingen kunnen dan het beste in groenstroken liggen. Dit vraagt om andere inrichting van de openbare ruimte en dus om goede samenwerking met gemeenten.

Lees ook: