Een droge zomer? Dunea is er klaar voor!

De coronacrisis en voldoende water hebben meer met elkaar te maken dan je zou verwachten. Dunea is goed voorbereid op een lange, droge zomer met meer vakanties in eigen tuin. Ook promoten we bewust watergebruik met praktische tips. Bent u al waterbewust en voorbereid op een lange droge zomer?

De effecten van de coronacrisis waren de afgelopen maanden overal te merken; ook op het waterverbruik. Jaap Mos, procesmanager Bron tot kraan, legt uit hoe. "Dunea wil zo gelijkmatig mogelijk produceren. Daarom werken we met prognoses hoeveel water we wanneer moeten produceren en uit de duinen onttrekken. We hanteren daarvoor een voorspellingsmodel, op basis van gegevens van de afgelopen jaren en de dagelijkse weersverwachting van het KNMI." Door de lockdown ontstond een hele nieuwe situatie, die niet in dit voorspellingsmodel is verwerkt. Mensen bleven massaal thuis, wat leidde tot afwijkend waterverbruik.

Mos: "Het normale dagpatroon in huishoudens verschoof naar een weekendpatroon. In Den Haag zagen we bijvoorbeeld dat de ochtendpiek rustiger startte, het douchen verschoof van 7 uur ’s ochtends naar 9 uur. Ook was de avondpiek later, mensen bleven blijkbaar wat langer op." Dit afwijkende patroon had gevolgen voor de procesbediening, die normaal volautomatisch verloopt. De regiovoerders van Dunea moesten nu het verbruik veel scherper monitoren en bijsturen op verdeling over de productielocaties en het extra bijvullen van waterbergingen.

Geen zomerdip

Het waterverbruik lag in eerste instantie een beetje hoger tijdens de lockdown, maar niet extreem. Toch is de prognose voor 2020 bijgesteld mede op basis van de inzichten tijdens de coronacrisis. Wat gebeurde er? Mos: "Het droge, warme weer kwam erbij. Mensen zaten verplicht thuis en gingen hun tuin meer gebruiken. De tuin sproeien, zwembadje vullen. Voor het vroege voorjaar waren dit pieken."

Dunea heeft de prognose voor waterproductie in 2020 omhoog bijgesteld met 3,7%. Dit ook omdat we verwachten dat het thuisblijven ook gevolgen heeft voor het zomerverbruik. "Normaal gesproken gaan veel mensen op vakantie en zien we een zomerdip, ondanks warmer weer en toerisme", vertelt Jaap Mos. "Nu meer mensen thuis zullen blijven, verwachten we dat daardoor de waterdip deze zomer uitblijft. Wat we daarbij nog niet kunnen voorspellen, is het weer. Krijgen we weer zo’n hete, droge zomer of juist veel buien?" De droogtecoördinatoren van Dunea en het team dat het verbruik monitort, staan in ieder geval op scherp om actief op de actuele situatie in te springen.

Regionaal product

Droogte is een omvangrijk thema, waarbij veel factoren en partijen een rol spelen. Dunea is regionaal en landelijk actief in gesprek omdat droogte vooral om een betere verdeling van al het water vraagt, op korte en lange termijn. "Drinkwater is een regionaal product. Niet iedereen hoeft meteen te schrikken als ergens in Nederland een tijdelijk tekort ontstaat", vertelt Nicole van Veldhoven, coördinator droogtecommunicatie.

Verspil het niet

"Het is wel heel goed dat mensen zich realiseren dat kraanwater niet vanzelfsprekend is en stil staan bij wat ze gebruiken. Verspilling moet je altijd voorkomen", stelt Van Veldhoven. "Niet alleen als er een tijdelijk tekort zou zijn, maar omdat al het water dat je gebruikt energie en grondstoffen kost om te produceren en ook energie kost om weer te zuiveren. Tegelijk moeten we de positieve kanten van waterverbruik niet uit het oog verliezen, zoals nu voor de hygiëne bij COVID-19. En we mogen ook blijven genieten, bijvoorbeeld van een karaf kraanwater op tafel."

Een badje vullen?

"Je schamen als je je kinderen laat genieten in een badje op balkon of in de achtertuin is niet nodig, maar het helpt natuurlijk wel als je water hergebruikt. Vang regenwater op in een ton om te gebruiken in droge tijden en zuiver het water in dat zwembadje in plaats van het steeds te verversen. Ook bedrijven, industrie en landbouw moeten meer opvangen, vasthouden en hergebruiken. Behalve effectiever voelt het ook eerlijker als iedereen iets doet om watertekort te voorkomen."

Op internationaal niveau moet de overheid afspraken maken over voldoende water in rivieren en goed handhaven op vervuiling. Want als we meer gaan hergebruiken, wordt dat natuurlijk ook belangrijker. Ook heeft Dunea een waterbesparingsbeleid, waarin bijvoorbeeld samen met grootverbruikers wordt gekeken naar circulaire oplossingen en wat wij daarin kunnen betekenen.

Contact en meer informatie

  • Wilt u onze input over circulaire oplossingen en waterbesparing? Neem dan contact op met Ruben Wentink.  
  • Heeft u vragen over droogte en watertekort? Neem dan contact op met Sanne Ebbinkhuijsen
  • Lees onze tips na op onze waterbewustpagina.