De nieuwe multi-bronnenstrategie van Dunea

Dunea heeft een uitdaging: De bevolking in ons leveringsgebied groeit de komende jaren van 1,3 naar 1,5 miljoen mensen in 2040. De komende 5 jaar rekenen al 80.000 mensen meer op ons dan nu. En iedereen heeft 24 uur per dag recht op goed en betrouwbaar kraanwater.

Om nu en in de toekomst te voldoen aan de vraag naar kraanwater en de leveringszekerheid te kunnen garanderen, is meer water en zuiveringscapaciteit nodig dan er nu is. We zoeken naar een mix van bronnen die ons voorbij elke tegenslag helpt zonder dat we ‘nee’ hoeven te verkopen aan onze klanten. En met hulp van en respect voor onze geliefde duinen natuurlijk. 

Wij zoeken zowel voor de korte termijn als de lange termijn naar oplossingen voor onze uitdaging.

Korte termijn

Op korte termijn willen we de diepe voorraad duinwater in Berkheide vergroten. Door water in diepere zandlagen onder het duin te pompen wordt de ondergrondse voorraad vergroot. Deze voorraad kan worden gebruikt om een langere periode te overbruggen als de aanvoer van voorgezuiverd rivierwater naar de duinen onderbroken is.

Daarnaast gaan we de productielocatie Bergambacht zo aanpassen dat we weer een volwaardig innamepunt hebben aan de Lek. Tot 1976 was de rivier de Lek onze bron om het duinwater in de duinen tussen Katwijk en Monster aan te vullen. Daarna zijn we overgegaan op de Afgedamde Maas als bron. Indien er gelijktijdig Lek- en Maaswater kan worden ingenomen en behandeld, kunnen we beter inspelen op veranderingen in de waterkwaliteit van de rivier.

Lange termijn 

Voor de lange termijn zoeken we extra bronnen dichter bij huis en kijken we naar andere, aanvullende zuiveringstechnologie. Zoals het zuiveren van brak grondwater en zuivering van het water uit het Valkenburgse Meer. 

Brak grondwater

Brak grondwater bevat te veel zout om het zo onze huidige drinkwaterzuivering in te laten lopen, maar na een ontziltingsbehandeling wordt het geschikt voor de filtratie in de duinen. Het voordeel van brak grondwater in de duinen is dat het goed beschermd is door natuurwetgeving.

Ontzilting kun je het beste zo dicht mogelijk bij de kust doen, omdat de zee de meest wenselijke bestemming is voor de zoute reststroom van het zuiveringsproces. Op dit moment loopt daarom een pilot met deze techniek op onze productielocatie in Scheveningen.

Valkenburgse Meer

Het Valkenburgse meer wordt gevoed met water uit de Oude Rijn. De kwaliteit van het water voldoet aan de eisen die Dunea stelt voor een eventuele nieuwe bron. Een groot voordeel is ook dat het Valkenburgse Meer maar op 5 km afstand van ons infiltratiegebied Berkheide ligt en dat er al een bestaande rivierwatertransportleiding langs loopt. We zouden daardoor alleen maar het water hoeven in te nemen en voor te zuiveren om dit in ons bestaande productieproces op te nemen.

Investeren in leveringszekerheid

Nieuwe bronnen zijn nodig omdat ons robuuste systeem, met twee rivierbronnen en lange leidingen naar de duinen, steeds kwetsbaarder wordt. Vervuiling ligt op de loer, droogte zorgt voor weinig rivierwater om drinkwater van te maken en de lange leidingen blijken steeds vaker te moeten worden verlegd om plannen van anderen mogelijk te maken. Ze zijn dan tijdelijk niet beschikbaar. Met een mix van bronnen versterken we de zekerheid van waterlevering, ook voor de nieuwe inwoners van ons leveringsgebied.