Raad van State stelt Dunea in gelijk Bleizo-zaak

Dunea heeft een beroepsprocedure tegen gemeenten Lansingerland en Zoetermeer gewonnen. Deze gemeenten hebben in de besluitvorming rondom de vervoersknoop Bleizo onvoldoende rekening gehouden met de financiële belangen van Dunea, zo stelt de Raad van State vandaag. RvS geeft de gemeenten de kans dit te herstellen.

Lansingerland en Zoetermeer hebben opdracht gekregen een nieuw besluit rondom Bleizo te nemen waarin ook de belangen van Dunea worden meegewogen. De gemeenten hebben hiervoor 12 weken de tijd gekregen.

Een mooi resultaat, vindt Dunea directeur Wim Drossaert: “We gaan er vanuit dat Dunea nu niet langer de volledige kosten moet betalen en dat dit soort situaties in de toekomst niet meer voorkomen. Wij zien de uitspraak van RvS als een belangrijk signaal naar alle gemeenten in ons leveringsgebied dat zij de belangen van Dunea serieus moeten meewegen in toekomstige besluitvorming. Wij wachten in spanning de tegemoetkoming van de gemeenten af!”

Achtergrond informatie

Bleizo bouwt een OV-vervoersknooppunt bovenop een rivierwaterleiding van Dunea. De impact voor Dunea was enorm. Bleizo is namelijk naast een vervoersknooppunt ook een belangrijk drinkwaterknooppunt. Om het vervoersknooppunt te kunnen realiseren, moest Dunea haar twee grote slagaders (BergAmbachtLeidingen, ook wel BAL 1 en BAL 2 genoemd) verleggen. De twee leidingen vervoeren het rivierwater naar de duinen die het vervolgens zuiveren, waarna 1,3 miljoen mensen kunnen genieten van ons kraakheldere duinwater.

Ook waren tijdens de werkzaamheden extra maatregelen nodig om de leveringszekerheid van drinkwater te garanderen en schade aan de duinen te beperken. De kosten lopen in de miljoenen. Deze kosten zouden volledig voor rekening van de drinkwaterklant komen. Immers, alle kosten die Dunea als non-profit bedrijf maakt, moeten in het kader van de Waterwet worden doorbelast aan de klant. Dunea wil voorkomen dat de drinkwaterklant zo meebetaalt aan het realiseren van een OV-vervoersknooppunt. Sinds juni 2016 loopt er een juridische procedure over de kosten van de reconstructie van Dunea.

Uitspraak Raad van State.

Link naar nieuwsberichten Bleizo: