Bleizo: werken op enkele meters tussen het spoor en de A12

Bleizo bouwt een OV-vervoersknooppunt bovenop een rivierwaterleiding van Dunea. Hierdoor is Dunea genoodzaakt deze betonnen transportleiding te vervangen door een stalen leiding. Ook zijn extra maatregelen nodig om de leveringszekerheid van drinkwater te garanderen en schade aan de duinen te beperken.

Op 1 september is deze gigantische klus, na voorbereidingen, echt van start gegaan. Een spannende en zeer ingrijpende klus voor Dunea. Dit komt onder andere door de plek waar we werken. De BAL 1 ligt namelijk op een klein stuk grond tussen het treinspoor (Utrecht - Den Haag) en de snelweg A12.

Afgelopen weken is de leiding dichtgezet en is er vervolgens 12 miljoen liter water geleidelijk op het oppervlaktewater gepompt. Daarna zijn er maar liefst 22 betonnen buizen uit de grond gehaald. Vanwege het krappe werkterrein moet alles direct van het terrein afgevoerd worden, anders kunnen de machines elkaar niet meer passeren. Het luistert allemaal erg nauw.

Enorme impact op de bedrijfsvoering

Omdat de transportleiding vanaf nu maandenlang buiten gebruik is, wordt de aanvoer van rivierwater naar de duinen gehalveerd. Directeur Wim Drossaert: “Nooit eerder in ons bestaan hebben we een van onze transportleidingen zo lang buiten gebruik moeten stellen. De impact op onze bedrijfsvoering is zeer groot als het gaat om leveringszekerheid en de natuur in de duinen. Dat maakt het niet alleen een groot, maar ook een spannend project. Zeker als de tijdelijke afsluiting samenvalt met een droge periode en hoge watervraag. We doen er dan ook alles aan om risico’s te beperken.”

Noodmaatregelen

Om de leveringszekerheid van drinkwater voor 1,3 miljoen mensen te kunnen garanderen, zijn noodmaatregelen nodig. Zoals een speciale koppeling met onze tweede transportleiding en een extra pomp die tijdelijk meer water door de transportleiding pompt. Dunea houdt de periode van buitengebruikstelling dan ook graag zo kort mogelijk. Ook voor de effecten op de natuur in de duinen is dat belangrijk. We willen voorkomen dat door de tijdelijke afname in watertoevoer het water in de plassen in de duinen te veel zakt, met gevolgen voor planten en dieren.

Procedures

De kosten voor de reconstructie van de rivierwatertransportleiding en de noodzakelijke, aanvullende maatregelen lopen in de miljoenen. Als het aan de projectorganisatie van Bleizo ligt, komen deze kosten volledig voor rekening van de drinkwaterklant. Dunea is een non-profit bedrijf en moet in het kader van de Drinkwaterwet alle kosten doorbelasten aan de klant. Wim Drossaert: “In het belang van onze klanten zijn we daarom juridische procedures gestart. Met succes, want inmiddels is de dwangsom van tafel waarmee extra druk op Dunea werd uitgeoefend om de leiding te vervangen in een onmogelijk tijdbestek. Ook over de kosten van de reconstructie maken we nu de gang naar de rechter. Natuurlijk zullen we meewerken aan dit maatschappelijke project, maar we vinden dat de rekening niet zomaar bij onze klanten mag worden gelegd.”

Bleizo is een initiatief van Zoetermeer en Lansingerland in samenwerking met o.a. ProRail. Het OV-vervoersknooppunt moet in 2018 in gebruik zijn.