Voorbereiding reconstructiewerkzaamheden Bleizo gestart

Bleizo (een samenwerkingsverband tussen ProRail, Zoetermeer en Lansingerland) bouwt een OV-vervoersknooppunt dat in 2018 in gebruik moet zijn. Voor Dunea heeft Bleizo veel impact: we hebben vorig jaar al één van onze twee transportleidingen, die het rivierwater van Bergambacht naar de duinen vervoert, verlegd. Nu is de tweede rivierwatertransportleiding aan de beurt. Deze keer staat een reconstructie van beton naar staal op de planning. Dit is nodig omdat onze leiding precies onder het vervoersknooppunt ligt. Zo’n reconstructie ingeklemd tussen spoor en A12 heeft enorm veel voeten in aarde…..

Impact

Begin september is het broedseizoen in de duinen voorbij. Dan sluiten we de rivierwaterleiding tijdelijk af. Door de tijdelijke stop in watertoevoer staat het water in de plassen in de duinen lager. Om de gevolgen voor planten en dieren, zoals amfibieën en libellen te beperken, proberen we de periode van buitengebruikstelling zo kort mogelijk te houden. Als de tijdelijke afsluiting samenvalt met een hele droge periode en hoge watervraag, dan garanderen we de leveringszekerheid door met een tijdelijke extra pomp meer water door onze andere rivierwatertransportleiding te pompen. Wat de gevolgen precies zijn, hangt dus af van de uiteindelijke duur van de werkzaamheden en de weersomstandigheden in die periode.

Onvoorziene kosten

De kosten voor de reconstructie van de rivierwatertransportleiding lopen in de miljoenen. Als het aan de projectorganisatie ligt, komen deze kosten volledig voor rekening van de drinkwaterklant. Alle kosten die Dunea als non-profit bedrijf maakt, moeten in het kader van de Waterwet, worden doorbelast aan de klant. Dunea wil dit voorkomen. Sinds juni 2016 loopt er een juridische procedure over de kosten van de reconstructie van Dunea. Dunea werkt uiteraard wel mee aan de ontwikkeling van Bleizo en is eind juli buiten gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie.