Waterbedrijven van de toekomst

Dunea en Rijnland kijken verder

Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland startten eind 2017 samen een onderzoek naar hoe West-Nederland er zou kunnen uitzien in 2050 en wat dat betekent voor het wonen, werken en recreëren in onze delta.

Conclusie is dat de optelsom van klimaatontwikkeling, bevolkingsgroei, energietransitie, circulaire economie, digitalisering en de komst van nieuwe spelers door de globalisering voor ingrijpende veranderingen gaat zorgen. De economische en sociaal-maatschappelijke waarde van water groeit en wordt veel bepalender voor hoe we hier wonen en werken.

Niets doen geen optie

Dit vraagt om vernieuwing. Bij ons, maar ook bij partijen in onze omgeving. Daarom willen we een beweging starten die goede initiatieven stimuleert en bundelt voor meer (daad)kracht; initiatieven die ons leven in de delta helpen aanpassen aan toekomstige scenario’s. Welk scenario dat precies wordt, weten we niet. Maar niets doen is geen optie, vinden Rijnland en Dunea. Immers, als je je in de toekomst moet verklaren aan de kleinkinderen, kun je beter geprobeerd en geleerd hebben, dan niets te hebben gedaan.

Uiteraard starten Dunea en Rijnland ook zelf initiatieven. We willen water meer inzetten als bron voor warmte (aquathermie), kijken naar afvalwater als bron voor grondstoffen en vertalen dit naar gewenste infrastructuur voor nieuwbouw. Ook heeft watermanagement vernieuwing nodig en verdiepen we ons in de kansen van datagebruik voor een comfortabele toekomst. Dit doen wij graag samen met kundige partijen. Vertegenwoordigt u een organisatie die samen met anderen het verschil kan en wil maken? Neem dan contact met ons op!