Nu vernieuwen voor leefbare delta in 2050

Dunea en hoogheemraadschap van Rijnland trekken aan de bel. De West-Nederlandse delta stevent af op grote problemen na 2050 als we nu geen maatregelen nemen. Door de optelsom van uitdagingen gaat de waarde van water in onze regio hard groeien.

Beide organisaties roepen daarom iedereen met een rol in de ruimtelijke ordening, bouw, techniek en innovatie op om water hoger op de agenda te zetten bij besluitvorming. Als we samen voldoende vernieuwen, kan het leven hier ook na 2050 nog comfortabel zijn.

West-Nederland is in één van de meest kwetsbare delta’s ter wereld. Evengoed wonen er 6,5 miljoen inwoners en heeft het een forse concentratie aan grote en middelgrote bedrijven. Met een bruto regionaal product van 283 miljard euro, is de regio van grote betekenis voor de Nederlandse economie. 

Water is te vanzelfsprekend
Waterkwaliteit, waterveiligheid en leveringszekerheid van drinkwater is vanzelfsprekend voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Op zich een groot goed die vanzelfsprekendheid, maar mede hierdoor is er echter te weinig besef en aandacht voor de economische en sociaal-maatschappelijke waarde van water. De optelsom van uitdagingen op het gebied van klimaatontwikkeling, bevolkingsgroei, energietransitie, circulaire economie, digitalisering en de komst van nieuwe spelers door de globalisering, wordt onvoldoende gezien. Dit kan op termijn grote gevolgen hebben op hoe wij leven in West-Nederland. 

Vernieuwen is noodzakelijk
Een gezamenlijke onderzoek naar ‘Waterbedrijven van de Toekomst’ heeft Rijnland en Dunea laten inzien dat het noodzakelijk is om je als organisatie te vernieuwen. Om na 2050 nog te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in deze delta, is echter meer nodig dan waar Rijnland en Dunea nu toe in staat zijn. “Als waterbedrijven moeten we een pro-actievere rol spelen waarbij we de waarde van water centraal stellen,” verklaart Wim Drossaert, directeur Dunea. “Dit vraagt om een aanpak buiten de eigen vertrouwde kaders, een aanpak die meer omvat dan alleen de watersector. Wij nemen daartoe het initiatief, maar doen een dringend beroep op andere organisaties om mee te doen.”

Ruimte voor water - in denken en doen
Het gaat niet om een acuut probleem, maar water zal bepalender worden. Dit zal moeten leiden tot het maken van afwegingen bij waar en hoeveel we kunnen bouwen. Met de verwachte toename van 200.000 huishoudens de komende jaren, moet er worden nagedacht over hoe we water anders kunnen gebruiken. Dit betekent investeren in innovaties bij het bouwen van nieuwe woonwijken. Investeren in ontwikkeling van gebieden die niet kunnen overstromen, infrastructuur die ook afvalwater kan scheiden om er meer grondstoffen uit terug te winnen,  zuiveringsinstallaties bij nieuwe bronnen voor drinkwater – zulke ontwikkelingen kennen een lange aanloop. Daarom trekken we nu aan de bel. Water heeft ruimte nodig, in onze omgeving en in ons denken. 

Wat kan ik doen?

Het zou goed zijn als consumenten zich meer bewust worden van het eigen watergebruik. Wat je niet gebruikt hoeft ook niet te worden gezuiverd. Bijvoorbeeld:

  • spoelonderbreking op het toilet. Voor een kleine boodschap is minder water nodig;
  • de vaatwasser of wasmachine alleen vol aan te zetten
  • een timer zetten als je onder de douche gaat. Er zijn ook zandlopertjes in omloop als ‘douchecoach’
  • regenton onder de regenpijp. Dit water is niet geschikt om te drinken, maar prima voor gras en plantjes

Geef mij meer tips

 

Bedrijven kunnen meedenken over nieuwe vormen van sanitatie en of hergebruik van water voor andere toepassingen mogelijk is. Bent u van een organisatie die meer kan betekenen voor een leefbare delta in 2050? Lees hier verder