PFAS – Dit doen wij, wat doet u?

Drinkwater moet je een leven lang veilig kunnen drinken. Daarom strijden we voor een schoner watersysteem en pleiten we voor een Europees PFAS-verbod. En ja, we zuiveren het ook – met succes.

Dunea staat voor waterkwaliteit, maar met industrie, bedrijven, landbouw en huishoudens die PFAS gebruiken, wordt onze taak er niet makkelijker op. Daar waar we volgens de KaderRichtlijn Water met eenvoudige zuivering drinkwater moeten kunnen maken, begint onze taak steeds meer te lijken op afvalwaterzuivering. Met inmiddels tien zuiveringsstappen zuiveren we metalen, resten van medicijnen en bestrijdingsmiddelen, microplastics en vele chemicaliën.

PFAS zijn ontworpen om producten vuil- en waterafstotend te maken en inmiddels een wereldwijd milieuprobleem met risico voor de volksgezondheid. We worden er langs veel wegen aan blootgesteld, vooral via voedsel. Ze zijn moeilijk te pakken en nog moeilijker te vernietigen. Bij waterzuivering verplaatsen ze naar een reststroom. Alleen bij verbranding op hele hoge temperatuur vallen ze uiteindelijk uiteen in onschadelijke bestanddelen.

Dunea vangt voor drinkwater zoveel mogelijk PFAS af, zodat de indicatieve richtwaarde van het RIVM (heel veel strenger dan de huidige norm) zo goed mogelijk wordt gehaald. Met een bestaande techniek op basis van poederkool, weten we 85% van de PFAS af te vangen. Dit is kwetsbaar en kostbaar. Maar we vragen ons vooral steeds vaker af waarom wij dit pas doen, terwijl het eerder in de (water)keten, bij industrie, toepassende bedrijven, landbouw en zuiveringen van stedelijk afvalwater, veel kan worden voorkomen, bijvoorbeeld als strenger wordt toegezien en/of daar wordt gezuiverd, bijvoorbeeld met poederkool.

Kortom, we willen méér gezamenlijke inzet om mens en leefomgeving gezond te houden.

Onze vraag aan overheden (conform de zorgplicht):

  • Blijf het EU PFAS-verbod steunen (incl. bestrijdingsmiddelen) Het is de enige oplossing om de toename te stoppen en brede blootstelling te verminderen.
  • Actie in het VTH-stelsel: overzicht van vervuilingsbronnen, actualisatie van vergunningverlening (intrekken moet een optie zijn), meer toezicht op potentiële lozers en strengere handhaving.
  • Maak PFAS-houdende producten z.s.m. verplicht herkenbaar, zodat bedrijven en consumenten bewust kunnen bijdragen aan minder uitstoot.
  • Zuiver (ook) bij afvalwaterzuiveringen (RWZI).

Handelingsperspectief (grote) bedrijven:

  • Beperk gebruik van PFAS-houdende producten (check je blusschuim etc.)
  • Beperk toepassing van PFAS direct maximaal en zoek milieuvriendelijke, circulaire alternatieven.
  • Beperk uitstoot van PFAS naar oppervlaktewater, stop als je er geen vergunning voor hebt. Pas zuiveringsoplossingen toe (o.a. poederkool, actieve kool, membraanfiltratie) en voer reststromen netjes af.

Perspectief consumenten:

Beperk gebruik van PFAS-houdende producten (tapijt, gore-tex, anti-aanbak-pan, waterproof-mascara etc.) en zoek milieuvriendelijke, circulaire alternatieven. De website van Milieu Centraal helpt ons op weg.

Meer informatie

Contactpersoon