Uitgelicht: PFAS

De uitstoot van PFAS en het effect daarvan op het milieu krijgt sinds 2017 (GenX) regelmatig aandacht. Blootstelling aan PFAS vindt plaatst via lucht, voedsel, bodem, gebruik van consumentenproducten en ook via kraanwater. Al het drinkwater in Nederland voldoet aan de geldende, Europese norm van december 2020. 

Het RIVM heeft de bestaande grenswaarden voor voedsel en drinkwater opnieuw beoordeeld. Lees hierover meer in het artikel: RIVM: inname PFAS moet omlaag, kraanwater is veilig

Wat zijn PFAS? 

PFAS zijn door de mens gemaakte stoffen die gebruikt worden in toepassingen als textiel, waterafstotende sprays voor kleding of schoenen en anti-aanbaklagen in pannen. Van een groot aantal PFAS is bekend dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en milieu. Bekende voorbeelden van PFAS zijn PFOA (perfluoro octanoic acid/ perfluoroctaanzuur), PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en GenX-stoffen. 

Hoe komen PFAS terecht in bronnen voor drinkwater?

PFAS zijn terug te vinden in het milieu, onder andere doordat fabrieken deze stoffen uitstoten. Via de lucht en het afvalwater verspreiden PFAS zich naar de bodem en het oppervlaktewater. Van daaruit komen ze ook in voedsel en in drinkwater terecht. PFAS breken slecht af en blijven daardoor bijna oneindig in het milieu aanwezig. Ze worden daarom ook wel ‘forever chemicals’ genoemd. Ze zijn met de huidige grootschalige drinkwaterzuiveringen moeilijk te verwijderen. Het is daarom belangrijk te voorkomen dat zich meer van deze stoffen in onze leefomgeving ophopen. 

Zitten er PFAS in het drinkwater? 

Ja. Dunea heeft rivieren als bron voor drinkwater. Ondanks het robuuste zuiveringsproces met vele barrières om stoffen tegen te houden, kunnen uiterst gevoelige meetmethoden hele lage hoeveelheden aantonen in drinkwater. De sporen PFAS die we meten, liggen ver onder de huidige normen. De hoeveelheden PFAS die in het drinkwater kunnen voorkomen verschillen per regio. Zowel in oppervlaktewater als in grondwater wordt PFAS aangetroffen, tot nu toe het meeste in oppervlaktewater.   

Is het drinkwater nog veilig?

Mensen krijgen PFAS op verschillende manieren binnen. Omdat de bijdrage van kraanwater aan de inname van PFAS beperkt is, vindt het RIVM het verantwoord om kraanwater te blijven drinken. RIVM benadrukt dat voldoende water drinken ook belangrijk is om gezond te blijven. 

Wat vindt Dunea van PFAS? 

Deze stoffen horen niet thuis in het milieu en zeker niet in bronnen voor drinkwater. Dus wij zijn groot voorstander van het verbieden van zulke stoffen, omdat ze slecht afbreken en daardoor (zeer) lang in het milieu aanwezig blijven. Zelfs met de meest geavanceerde, niet duurzame zuiveringstechnieken, worden PFAS niet afgebroken maar verplaatst naar een reststroom, zodat deze alsnog in het milieu terecht komen. Vervuiling voorkomen is altijd de beste zuiveringsstrategie.