In de spotlight: drinkwater veiligstellen

De afgelopen periode werd het beschermen van onze vitale drinkwaterinfrastructuur in Bergambacht besproken in de Kamer. Ook haalde het toekomstig drinkwatertekort het nieuws door het rapport dat onze toezichthouder ILT daarover uitbracht. Dat maakte media-aandacht losmaakte. Zag u ons ook?

In de Kamer: bescherming tegen overstroming

Eind januari was er tijdens het wetgevingsoverleg aandacht voor drinkwater in de Tweede Kamer. Voor Dunea is het risico op een overstroming van locatie Bergambacht een zorg. Bergambacht is ons tweede innamepunt en er vindt intensieve voorzuivering plaats van rivierwater, zodat het water voldoet aan de eisen om te mogen infiltreren in de waardevolle duinen. Overstroming van Bergambacht betekent uitval van dit proces en uitval van de toevoer van voorgezuiverd rivierwater naar de duinen. Dit is een risico voor de drinkwatervoorziening van bijna 1,4 miljoen inwoners in de Randstad.

Door de dijkversterking rond locatie Bergambacht te prioriteren, verkleint de kans op overstroming aanzienlijk en daarmee de uitval van vitale infrastructuur zoals drinkwater. We zijn blij dat dit risico besproken is en nu op het netvlies staat. 

Eerder schreven we hierover: Bron en infrastructuur vragen bescherming

Contactpersoon: Margot Kwee 

Dreigend drinkwatertekort

Nieuwbouw en economische groei wordt gestimuleerd, maar de bijbehorende drinkwaterwinning wordt niet gefaciliteerd. Dat is kortgezegd de knel die drinkwaterbedrijven zien en waar heel Nederland last van gaat krijgen, als er niet nu wordt ingegrepen. Op de meeste plekken rond 2030, maar bij o.a. Dunea al eerder. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de provincies opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen, zodat een tekort kan worden voorkomen. Dit kan met name door vergunningverlening voor nieuwe waterwinprojecten meer prioriteit te geven. Iets waar Dunea ook al lange tijd om vraagt.

De media pikten dit uiteraard op en zagen de parallel met de energiesector (‘wachtlijsten voor nieuwe aansluitingen’) en de problemen die dit zou kunnen geven met alle geplande nieuwe woningen. Zo trok o.a. RTL Nieuws aan de bel bij onder meer Dunea en Waterbedrijf Groningen.

Het signaal van de ILT en de bijbehorende media-aandacht helpen om meer aandacht te vragen en te houden voor snellere vergunningverlening van onze uitbreidingen, zoals in het programma Berkheide. Deze uitbreidingen zijn essentieel om tot 2030 niet in de problemen te komen, in het bijzonder gedurende lange droge en warme perioden. Het programma maakt onderdeel uit van een cluster van programma’s genaamd Drinkwater voor de Toekomst. Hierin werken we hard aan oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn.

Meer over Drinkwater voor de Toekomst

Contactpersoon: Arie Spruit