Natuur samen beschermen

Behalve regionaal zetten we ons ook landelijk in voor samenwerking die de natuur ten goede komt. Zo heeft directeur Wim Drossaert een deel van de Agenda Natuurinclusief onder zijn hoede gekregen en is de samenwerking Nationaal Park Hollandse Duinen weer verlengd.

Natuur als onderdeel van elke gebiedsfunctie  

De Agenda Natuurinclusief is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincies en natuurbeheerders. Het heeft tot doel om de natuur te versterken, ook buiten natuurgebieden. Het Collectief is actief in negen domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs, vrijetijdseconomie en water. 

Directeur Wim Drossaert richt zich als domeinleider Water op concrete acties om Nederland meer 'natuurinclusief' te maken: "De drinkwatersector is met zo’n 23.000 hectare natuur de 4e natuurbeheerder van Nederland. Gezonde natuur en drinkwater versterken en beschermen elkaar. Vroeger werden waterwinning en natuur als tegenpolen gezien. Wij weten heel goed hoe je functies combineert en meerwaarde laat ontstaan; een belangrijke bijdrage aan de natuur in Nederland.” 

Meer hierover: Ministerie stemt in met Agenda Natuurinclusief 

Groene verbindingszones in de regio 

Nationaal Park Hollandse Duinen omvat de brede kuststrook van Hoek van Holland tot Hillegom, waar de natuur stad en zee verbindt. Het aantal inwoners neemt de komende jaren alleen maar toe, en zo ook het aantal mensen dat graag de mooie maar vaak versnipperde natuurgebieden en landgoederen wil bezoeken. Over de gemeentegrenzen heen ontwikkelen wij samen met onze partners daarom groene verbindingszones en overgangsgebieden, met robuuste natuur en aantrekkelijke fiets- en wandelpaden. Hierbij is het spreiden van recreatie een belangrijk aandachtspunt. Concrete voorbeelden zijn het Regiopark Van Zee tot Zweth op de grens van Den Haag en Westland, en de Groene zone in Wassenaar samen met de Mient Kooltuin in Katwijk. 

Dunea heeft haar bijdrage aan deze samenwerking Nationaal Park Hollandse Duinen weer verlengd. Want samen beschermen we onze waardevolle duinen het beste.  

Meer hierover: Dunea verlengt samenwerking Nationaal Park Hollandse Duinen