Fijne feestdagen - op naar 2024!

We willen al onze partners hartelijk bedanken voor de samenwerking in 2024. Ook afgelopen jaar werd weer duidelijk hoe hard we onze partners nodig hebben om te zorgen voor duin en water, nu en in de toekomst. Alleen in samenwerking kunnen we zowel onze opgave als opgaven bij onze partners - zoals de woningbouwopgave en energietransitie - tot een succes te maken.

Met een sterk groeiend aantal inwoners - we gaan nu al richting 1,4 miljoen - en een flink aantal bedrijven in de regio, groeien ook de uitdagingen voor drinkwaterproductie & levering en voor natuurbescherming & recreatie. Met ongeveer 250.000 nieuwe woningen neem de vraag naar drinkwater en de vraag naar recreatie in de regio, flink toe. Niets is meer vanzelfsprekend. Niets doen is geen optie. 

Uit onderzoek van het RIVM uit april blijkt dat de Nederlandse drinkwaterbedrijven zonder snelle actie van overheden tot 2030 niet aan de stijgende vraag naar drinkwater kunnen voldoen.

Daarom kijken wij uit naar 2024 om samen met u de schouders te zetten onder: 

  1. stimuleren van bewust & duurzaam watergebruik 
  2. versterken van ons huidige drinkwatersysteem 
  3. aanwijzen van een aanvullende bron in onze eigen regio 
  4. versteviging van de samenwerking in de ondergrond 
  5. samen werken aan schone bronnen: wat er niet komt, hoeft er ook niet uit 
  6. balans tussen het behouden en beschermen van de natuur en de recreatieve beleving van onze natuur- en waterwingebieden. 

Namens alle omgevingsmanagers en uw bekende collega’s wensen wij u nu eerst een hele goede afsluiting van 2023, fijne feestdagen en dan op naar een gezond, bruisend en duurzaam 2024! 

Sanne Ebbinkhuijsen, coordinator Strategie 
s.ebbinkhuijsen@dunea.nl