RIVM: snelle actie nodig om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen

Uit onderzoek van het RIVM dat vandaag gepubliceerd wordt blijkt dat de Nederlandse drinkwaterbedrijven zonder snelle actie van overheden niet aan de tot 2030 stijgende vraag naar drinkwater kunnen voldoen. Het RIVM heeft in het onderzoek de knelpunten én mogelijke oplossingen voor de drinkwatervoorziening tot 2030 nader onderzocht.

Het RIVM bevestigt de noodoproep die de drinkwatersector in het najaar van 2022 deed dat zij op korte (voor 2030) en lange termijn problemen voorzien in de levering van drinkwater. Als er niets gebeurt, is er naar verwachting bij alle tien drinkwaterbedrijven in heel Nederland in 2030 sprake van een tekort.

Uitdaging Dunea

Dunea is blij met de bevestiging van de noodzaak door het RIVM. Voor Dunea is de nood al langere tijd hoog. Enerzijds groeit de toekomstige vraag naar drinkwater harder dan eerdere prognoses hebben voorspeld: in 2030 wonen er naar verwachting 137.000 meer mensen in ons verzorgingsgebied. Dat betekent dat er tot die tijd zo’n 81.000 nieuwe woningen moeten worden aangesloten op ons drinkwatersysteem. Terwijl de grenzen van onze productiecapaciteit al in zicht zijn. Anderzijds zorgt klimaatverandering voor langere perioden van droogte en komt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer onder druk te staan door de opkomst van vervuilende stoffen als PFAS.

Lees meer over de achtergrond van Dunea’s opgave. Of lees de reactie van brancheorganisatie Vewin op het rapport van het RIVM.