Rust keert terug in de duinen

De winkels zijn weer open, de terrassen lopen vol en de parkeerdrukte in Meijendel neemt direct af. Fijn dat er weer meer kan en mag na al die tijd. Ook de duinen en onze duinwachters kunnen wel adempauze gebruiken. Want op mooie weekenddagen was de kwetsbare natuur beschermen, wel heel intensief geworden! Hoe gaat Dunea nu om met drukte?

Het is in alle natuurgebieden van Nederland op momenten te druk geweest door de coronamaatregelen. Groen was lange tijd het enige uitje. Aan de ene kant was dit een mooie kans voor een nieuwe groep mensen om het gebied te ontdekken en te waarderen, aan de andere kant bleek het in de praktijk niet altijd eenvoudig voor beheerders om recreatie en natuur in balans te houden. Het zwerfafval en de olifantenpaadjes toonden dat helaas aan. 

Meer groen nodig dicht bij huis 

Naarmate de coronamaatregelen versoepelen neemt die gekte af, zo meten we nu al, maar natuur en groen dicht bij huis is ook opnieuw gewaardeerd. Dit en de snelle bevolkingsgroei in de regio maakt dat er meer behoefte is aan groen; om de vrije tijd in te besteden en soms zelfs om in te werken. Daarom zijn er meer natuur- en recreatiegebieden nodig in en rond steden.  

Samen kwetsbare natuur beschermen

Meijendel maakt sinds enkele jaren onderdeel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen, een gebied dat reikt van Hoek van Holland tot en met Hillegom. Bijna de hele kust van de provincie Zuid-Holland. 52 gebiedspartners – waaronder Dunea – werken hierin samen; aan het beschermen van de kwetsbare natuur en biodiversiteit voor de lange termijn, aan waardering voor de (natuur)waarde in het hele parkgebied en aan verbinding. Met meer aaneengesloten paden tussen de verschillende gebieden, zorg je bijvoorbeeld voor een mooiere beleving en voor minder ‘hotspots’, zodat natuur en recreatie in balans komen. Ook de toegangspoorten zijn een goed voorbeeld daarvan. De Tapuit in Meijendel is de eerste, maar als er straks meer zijn, zijn er meer bestemmingen om te bezoeken en te ontdekken.
 

Hart van Meijendel 

Voor dit jaar zetten we in op het project Hart van Meijendel. Hiermee willen we de natuurbeleving vergroten en bezoekers veiliger en duidelijker de weg wijzen. Ook gaan we duurzaam vervoer stimuleren met oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. Je leest meer hier meer over op de pagina Hart van Meijendel.  

 

Grafiek die aangeeft hoeveel dagen de parkeerplaats van Meijendel vol was in 2020/2021