Kwaliteit van duin & water

Zowel PFAS als stikstof hebben de afgelopen maanden de media gevuld. Beide milieuvervuilingen vanuit de industrie en de samenleving zijn een bedreiging voor duin en water. Dunea pleit voor aanpak bij de vervuilingsbron en daarmee voor een betere bescherming van onze bronnen voor drinkwater en de natuur. Heeft uw organisatie al beleid om stikstofuitstoot en de vraag naar producten met PFAS te beperken?

Stikstof 

In de afgelopen dertig jaar is de stikstofuitstoot gehalveerd. Dat is goed, maar er is nog een lange weg te gaan om het stikstofgehalte weer naar een natuurlijk niveau te krijgen. Zolang de uitstoot niet afneemt, blijft het dweilen met de kraan open - ook in onze waardevolle duingebieden. Zonder ingrijpen verdwijnen planten en uiteindelijk ook de dieren die daarbij horen, zoals vlinders. 

In de duinen voert Dunea beheermaatregelen uit tegen de effecten van stikstofneerslag, zoals maaien, plaggen en begrazing. Via Nationaal Park Hollandse Duinen zetten we ons in voor meer ‘beleefbaar groen’ aan de rand van de kwetsbare duingebieden. Dit beschermt de kwetsbare duingebieden tegen stikstofneerslag en biedt meer ruimte voor recreatie buiten de duinen. 

Om de stikstofuitstoot van onze eigen activiteiten terug te dringen, doen we aan duurzaam terreinbeheer, gebruiken we steeds vaker elektrische voertuigen in en om de duinen, beperken we ons energieverbruik waar mogelijk en wekken we zelf energie op met zonnepanelen.  

Meer informatie over stikstof

 

PFAS 

De aanwezigheid van PFAS in lucht, bodem, voedsel en (kraan)water is een milieuverontreiniging van ongekende omvang. De minister van Infrastructuur & Waterstaat wil komende maanden verder onderzoek laten doen. De drinkwatersector rekent erop dat het ministerie nu doorpakt met een totaalverbod op PFAS in Nederland en Europa. Daarmee worden drinkwaterbronnen beter beschermd; een doel dat Europees al wordt nagestreefd via de Kaderrichtlijn Water. 

Het drinkwater in Nederland voldoet aan de Europese norm voor PFAS die eind 2020 nog is aangescherpt. Ook het RIVM zelf geeft aan dat drinkwater uit de kraan nog steeds verantwoord is. Het is de blootstelling gedurende een heel mensenleven die moet worden teruggebracht. Die blootstelling vindt zeer beperkt plaats via kraanwater. Verreweg de meeste blootstelling is via lucht, bodem, gebruik van consumentenproducten en voedsel.  

Alleen kijkend naar voedsel en drinkwater is de inname via voedsel 80 – 90%. Het RIVM zegt over het handelingsperspectief van consumenten: “Drinkwater en gevarieerde voeding zijn van groot belang om gezond te blijven, zelfs al krijg je er kleine hoeveelheden PFAS mee binnen. Ons voedsel levert namelijk ook voedingsstoffen die we nodig hebben. Wel kun je letten op de gebruiksartikelen die je koopt. Door producten te kopen die geen PFAS bevatten, beperk je de blootstelling aan PFAS voor jezelf en draag je bij aan het terugdringen van PFAS uitstoot door de industrie. Voor meer informatie over PFAS in producten kun je kijken op Waarzitwatin.nl.”  

Ook Dunea zelf gaat na waar zij onbewust nog bijdraagt aan de vraag naar producten met PFAS. Immers, zonder vraag, geen productie. "PFAS heeft de vervelende eigenschap dat het zo persistent is”, vertelde Dunea-directeur Wim Drossaert aan het NRC. “We maken ons oprechte zorgen, want de stoffen zijn haast niet te zuiveren. Ontwikkelen en opschalen van de juiste technieken kost miljarden en duurt tien tot vijftien jaar. Dat is te lang. Ik ben blij met het RIVM-rapport, maar laten we alsjeblieft beginnen bij de bron. Stop met het lozen van PFAS in riool en rivieren.” 

Meer informatie over PFAS