Nieuwe wandeling brengt cultuurhistorie tot leven

Dunea heeft een nieuwe cultuurhistorische wandeling. In Meijendel Zuid – Een zee aan verhalen, beleef je in 5 kilometer de hele geschiedenis van Meijendel. Op 10 locaties wordt de geschiedenis in een video verteld.

De wandeling neemt je mee door het grootste aaneengesloten duingebied van Zuid-Holland. Hoe kan dat nou eigenlijk, zo’n uitgestrekt onbewoond gebied pal in de dichtbevolkte Randstad? Door de eeuwen heen zijn er altijd enkele functies geweest die andere functies uitsloten en zo is het nog altijd. In Nationaal Park Hollandse Duinen omarmen en verbinden we die verschillende functies van de duinen. In harmonie met elkaar, is het een rijkdom. 

Van arm naar rijk

Lange tijd zijn de duinen beschouwd als onmogelijk, onproductief terrein: wildernis, goed genoeg als jachtgebied voor de graven van Holland. Vanaf eind 18e eeuw kwam daar, onder druk van een stormachtige bevolkingsgroei, een nieuwe functie bij: landbouw. Het bleef echter behelpen op de voedselarme zandbodem. Sinds het einde van de 19e eeuw vormen drinkwaterwinning en in toenemende mate natuur de hoofdfuncties van het gebied. En zeewering natuurlijk. In de kustverdediging van Nederland is behoud en beheer van de zeereep, de eerste duinenrij, essentieel.

Ook in Meijendel-Zuid is de mens is al ruim twintig eeuwen actief. Sporen van die activiteit, soms blootgelegd door verstuiving van het jonge duinzand, getuigen van grote en kleine gebeurtenissen in de geschiedenis. Ze vormen met elkaar de zee aan verhalen die dit gebied rijk is. 

 

Download de app

Tijdens de wandeling kom je langs 10 punten waarbij verschillende vertellers, die Meijendel op hun duimpje kennen, alles vertellen over de functies die onze duinen door de jaren heen hebben gehad. De wandeling is beschikbaar via de BeleefRoutes app: ‘Meijendel Zuid – Zee aan verhalen’. De route is 5,7 kilometer lang en duurt ongeveer 2 uur.

 

Meer informatie

  • Op onze wandelpagina vind je een link naar deze en andere routes.
  • Contactpersoon cultuurhistorie: Karin Rood