Corona-effect op waterverbruik

Coronamaatregelen hebben invloed op het waterverbruik. Veel huishoudens merken dit bij het doorgeven van de meterstanden en de daaropvolgende factuur: hun verbruik over het afgelopen jaar ligt iets hoger dan normaal. Ook het verbruik van bedrijven kan door corona afwijken, bijvoorbeeld als zij door coronamaatregelen geen klanten kunnen ontvangen.

In 2020 gebruikte 22% van de huishoudens gemiddeld 20.000 liter meer dan zij in een normaal jaar gebruiken. Het is het resultaat van een hete zomer, niet of minder op vakantie gaan en heel veel thuiswerken. Omdat de voorschotten die onze klanten gedurende het jaar betalen zijn gebaseerd op hun verbruik vóór corona, moeten zij bij de periodeafrekening bijbetalen. Een hoger verbruik leidt zowel bij huishoudens als bedrijven automatisch tot een hoger voorschotbedrag. Dunea waarschuwt haar klanten voor dit mogelijke effect om verrassingen en mogelijke betalingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Verhuursituaties

Niet alle drinkwaterconsumenten hebben direct contact met ons. Voor sommige bewoners van huurwoningen zit water in de huurprijs of de servicekosten. Zij betalen voor waterverbruik aan hun verhuurder. “Om verrassingen te voorkomen, hebben wij woningbouwcorporaties in ons klantenbestand geattendeerd op dit corona-effect”, zegt Anouk van de Luijtgaarden, accountmanager zakelijke klanten bij Dunea. “Een hogere waterrekening kan leiden tot hogere servicekosten en dat kan vragen opleveren bij de klantenservice van de corporatie. Er wordt heel positief gereageerd op onze actie.”

Laag zakelijk verbruik

Wat als het verbruik door corona juist lager is dan normaal? Van de Luijtgaarden: “Als bedrijven door coronamaatregelen een deel van het jaar gesloten zijn geweest, is de kans groot dat zij minder verbruiken dan in een normaal jaar. Voor die bedrijven kan het aantrekkelijk zijn om hun voorschotbedrag aan te passen, zodat ze nu niet meer betalen dan nodig is.” Het voorschotbedrag aanpassen kan via Mijn Dunea, het online klantportaal op deze website.

Doorspoeladvies

Tot slot een waterkwaliteitstip voor ondernemers die de komende maanden na een lange sluiting eindelijk hun deuren weer mogen te openen. “Water is een product dat beperkt houdbaar is”, waarschuwt Van de Luijtgaarden. “Als het lange tijd stilstaat gaat de kwaliteit achteruit en kan er legionellagroei ontstaan. Spoel daarom alle kranen voor gebruik 2 minuten door en voorkom dat het vernevelt. Dan is het daarna weer lekker fris.”

Meer informatie: