Waterkwaliteit: PFAS en microplastics

Waterkwaliteit is onze dagelijkse zorg. We controleren het water van bron tot kraan, houden eventuele toekomstige bedreigingen nauwlettend in de gaten. Deze keer goed nieuws over microplastics en aanhoudende zorgen om PFAS.

PFAS en drinkwater 

Mensen krijgen op verschillende manieren PFAS binnen, hoofdzakelijk via voedsel. Ook drinkwater kan kleine hoeveelheden PFAS bevatten. Drinkwater wordt streng gecontroleerd en de gemeten waarden liggen ver onder de huidige normen. 

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft nu berekend dat de hoeveelheid PFAS die mensen veilig binnen mogen krijgen via voedsel, gedurende hun hele leven lager ligt dan voorheen bekend was. Het RIVM ziet in het EFSA-rapport aanleiding opnieuw naar de bestaande grenswaarden voor PFAS in o.a. voedsel, bodem, (drink)water en lucht te kijken en kan het ministerie van IenW adviseren om maatregelen te nemen, zoals het aanscherpen van wetgeving en normen. Voor de hand ligt dat mogelijke gevolgen van de EFSA-opinie eerst op Europees niveau worden bezien en dat lidstaten niet ieder voor zich conclusies trekken. 

Dunea vindt de volksgezondheid van het grootste belang. Uitgangspunt is en blijft dat het drinkwater uit de kraan voor iedereen veilig en gezond is om te drinken, een heel leven lang. Dunea heeft internationale rivieren als bron voor drinkwater, waarin uitstoot van PFAS terecht komt. Daarom strijdt Dunea voor schone bronnen: wat er niet inkomt, hoeft er ook niet uit te worden gezuiverd.

Juist vanwege de volksgezondheid verwachten wij maatregelen die de blootstelling aan PFAS op alle manieren structureel vermindert: lucht, bodem, water en productgebruik. Daarvoor zijn nationaal en internationaal meer maatregelen nodig om uitstoot tegen te gaan. Als vervuiling stopt bij de fabriek, wint niet alleen de volksgezondheid, maar het hele ecosysteem. 

Meer informatie

Drinkwaterzuivering houdt microplastics tegen 

Microplastics zitten in het milieu en in oppervlaktewater, maar de vele zuiveringsstappen zorgen ervoor dat er bijna géén uit de kraan komen. In elk geval geen die je kunt tellen met een microscoop. Dit blijkt uit onderzoek dat Dunea en Waternet hebben laten uitvoeren bij hun bronnen en aan kranen bij mensen thuis. 

Microplastics komen in water doordat er plastic achterblijft in de natuur. De grootte kan variëren tussen de 1 µm (micrometer) en 5 millimeter. Dunea en Waternet hebben onderzoek laten doen naar microplastics van 50 µm - kleiner dan een zandkorrel - tot 5 millimeter. Bij een gemiddeld verbruik van 119 liter per dag, komen er ongeveer twee stukjes microplastics uit de kraan ter grootte van één twintigste millimeter. 

Het Waterlaboratorium nam voor het onderzoek watermonsters uit rivieren, die bron zijn voor de productie van drinkwater, na de zuivering en in het leidingnet. Die zijn gefilterd en daarna is onder de microscoop geteld hoeveel stukjes microplastic achterbleven. Omdat er nog geen standaard meetmethodiek is voor het meten van microplastics, draagt het onderzoek ook bij aan de ontwikkeling daarvan. Het vervolg is een branche breed onderzoek naar microplastics kleiner dan 50 µm. 

Meer informatie: