Drinkwater veilig houden in de warmtetransitie

De warmtetransitie komt op stoom. Mooi, want we moeten ‘veranderen om te blijven’. Maar de uitvoering mag natuurlijk niet ten koste gaan van andere eerste levensbehoeften. Weet u al waarop te letten om in de toekomst ook veilig drinkwater te houden?

Het is van maatschappelijk belang om warmte en drinkwater veilig naast elkaar te faciliteren. Niemand wil drinkwater dat is verontreinigd door zout en boorchemicaliën of water dat tijdens transport onderweg naar de kraan is opgewarmd naar een legionella minnende temperatuur. Toch gaat dit gebeuren als we niet beter opletten. In twee artikelen vertellen we hier meer over. 

In bezwaar tegen EZK-vergunningen geothermie 

Ondanks wetgeving en het negatieve advies van Dunea, heeft het ministerie van EZK-zoekvergunningen voor geothermie (aardwarmte) afgegeven op gebiedsdelen met drinkwaterbelangen. Er verschenen zelfs berichten in de media waarin werd gesuggereerd dat Dunea positief zou hebben geadviseerd. “Dat getuigt van grote onzorgvuldigheid”, reageert directeur Wim Drossaert. “Mijnbouwactiviteiten zijn bij wet verboden in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden. Toekomstige bronnen voor drinkwater en aanvullende strategische voorraden (ASV’s) hebben dringend diezelfde bescherming nodig.”  

De casus bevestigt de bevindingen van de Algemene Rekenkamer: beleid en regelgeving voor boren naar aardwarmte is onvoldoende afgestemd op bescherming van bronnen voor de drinkwatervoorziening. “Dit moet op het hoogste niveau goed geregeld worden”, stelt Drossaert. “Boringen kunnen waterwingebieden voor altijd verloren doen gaan. Dat risico wil je niet nemen. Er zijn juist meer bronnen nodig, niet minder. Schone zoetwaterbronnen zijn schaars in deze regio en er ligt een enorme, complexe opgave om drinkwatertekorten te voorkomen. Als je gebieden met drinkwaterbelang op voorhand uitsluit, blijft er echt genoeg zoekruimte over voor geothermie. Dat scheelt iedereen tijd en geld.” 

Transitievisie warmte

De drinkwatersector werkt mee aan de energietransitie naar duurzamere alternatieven. Tegelijkertijd bestaat er een leveringsplicht voor drinkwaterbedrijven en de voorzorgplicht om het grondwater te beschermen tegen zaken die onomkeerbaar zijn. Ook zijn er eisen voor de volksgezondheid die stellen dat drinkwater niet warmer dan 25 graden Celsius mag worden aangeleverd. Zelfs niet in hete zomers, vanwege legionellavorming. Het is daarom essentieel dat gemeenten in hun visie rekening houden met het drinkwater en dat drinkwaterbedrijven worden betrokken bij de uitvoering van de Transitievisie in de wijkuitvoeringsplannen. 

Omgevingsmanager Margot Kwee: “Het is belangrijk dat we samenwerken, zodat de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd om zowel de energietransitie als de drinkwatervoorziening tot een succes te maken.” 

Contact

Neemt u voor meer informatie op met Sanne Ebbinghuizen