Dunea in bezwaar tegen EZK-vergunningen geothermie

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in de regio Holland Rijnland aan vier bedrijven een opsporingsvergunning voor geothermie afgegeven. Hiermee wordt volledig voorbijgegaan aan de drinkwaterbelangen voor de regio en het negatieve advies dat Dunea daarom afgaf. Gisteren heeft Dunea officieel bezwaar ingediend.

Twee van de zoekvergunningen die EZK afgaf aan onder meer Shell, beslaan deels waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied. Dit terwijl mijnbouwactiviteiten hier bij wet verboden zijn. Twee andere zoekvergunningen bevatten gebied dat is gereserveerd voor toekomstige drinkwaterbronnen. Geothermie en waterwinning gaan niet samen omdat boringen belangrijke kleilagen waterdoorlatend maken en boren een te groot risico geeft op vervuiling van het zoete grondwaterlichaam.

Negatief advies

In de aanloop naar de vergunningverlening is Dunea geraadpleegd via de provincie Zuid-Holland. Dunea heeft toen negatief geadviseerd op de gebiedsdelen waar drinkwaterbelangen liggen. Toch verschenen er berichten in de media waarin werd gesuggereerd dat Dunea positief zou hebben geadviseerd. “Dat klopt absoluut niet,” reageert directeur Wim Drossaert. “Dat waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden toch in een zoekvergunning terecht kunnen komen, getuigt van grote onzorgvuldigheid. Dat moet worden rechtgezet en mag niet meer voorkomen. Toekomstige bronnen voor drinkwater en aanvullende strategische voorraden (ASV’s) hebben dringend diezelfde bescherming nodig.”

Pilots onderweg

Dunea voorziet momenteel 1,3 miljoen inwoners van drinkwater. Nog voor 2035 zal dit aantal zijn gegroeid tot 1,5 miljoen. De capaciteit van de huidige drinkwatervoorziening is hiervoor niet toereikend, ook niet met inzet op waterbesparing. Om de toekomstige inwoners van deze regio te blijven voorzien van drinkwater zijn er meer geschikte bronnen nodig en die zijn dun gezaaid. Na een lange zoektocht bleken alleen het Valkenburgse Meer en brak grondwaterwinning in de Mient Kooltuin haalbare opties. Drossaert: “Hier lopen nu pilots voor, uiteraard in de veronderstelling dat ze bij succes ook daadwerkelijk als bronnen voor drinkwater kunnen worden ingezet. Bescherming tegen vervuiling hoort daarbij.”

Verdringingsreeks

De casus bevestigt het signaal dat de Algemene Rekenkamer eerder gaf bij het verschijnen van het rapport ‘Beschermen drinkwater bij het boren naar aardwarmte’: beleid en regelgeving voor boren naar aardwarmte is onvoldoende is afgestemd op bescherming van bronnen voor de drinkwatervoorziening. “Dit moet op het hoogste niveau goed geregeld worden,” stelt Drossaert. “Sussers als ‘er komen nog veel momenten zijn om bezwaar te maken’, gaan niet op voor een eerste levensbehoefte waarvoor overheden een zorgplicht hebben. Wij zijn echt niet tegen geothermie en steunen en stimuleren de energietransitie met wat binnen onze mogelijkheden ligt. Maar de levering van veilig en duurzaam drinkwater uit de kraan mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan één bepaalde techniek om de warmtetransitie mee vooruit te helpen.”

Meer informatie

Lees ook het artikel op de website van Vewin: SodM: Veiligheid geothermieputten moet beter; regelmatig risico’s voor grondwater. Of op Drinkwaterplatform.nl het artikel: 6 vragen over de ondergrond, grondwater en bodemenergie.

Kaartje drinkwaterbelangen