Onze coronamaatregelen en adviezen

De landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben geen effect op de kwaliteit van ons drinkwater of de levering. Wel hebben wij onze werkzaamheden aangepast, vragen we aandacht voor legionellapreventie en nemen wij maatregelen in onze duingebieden.

Het drinkwater zelf is zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus. Het coronavirus kan niet via het drinkwater verspreid worden. Lees ook het artikel Coronavirus overleeft niet in drinkwater.

Leveringszekerheid

Door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening en de reservevoorraden aan hulpstoffen kan Dunea, ook in crisissituaties, de continuïteit van de drinkwaterlevering garanderen.

Aangepaste werkzaamheden

In het belang van onze klanten en medewerkers, beperken wij het aantal contacten aan de deur tot een minimum. Zo voeren we tijdelijk geen huisbezoeken uit bij betalingsachterstanden. Werkzaamheden waarbij meerdere woningen van het water moeten worden afgesloten, worden zo veel mogelijk uitgesteld. Acute storingen worden wel gewoon opgelost. Afspraken voor het opnemen van meterstanden of het verwisselen van watermeters zijn opgeschort. Kwaliteitscontroles aan de kraan voeren we nu buitenshuis uit.

Voorlopig geen afsluitingen

Vanwege het belang van hygiëne sluiten wij voorlopig geen huishoudens van het water af wegens betalingsachterstanden. Waar al afgesloten was, kunnen bewoners hervatting van de waterlevering aanvragen via 088-347 47 47. De betalingsverplichting vervalt hiermee niet, maar wordt opgeschort.

Duingebieden en bezoekerscentrum

Ons bezoekerscentrum De Tapuit en het activiteitencentrum in Meijendel zijn gesloten. Excursies in de duinen en op onze productielocaties gaan niet door. Borden attenderen bezoekers op de RIVM-maatregelen. Wanneer grote drukte wordt verwacht, zoals in het weekend, sluiten wij uit voorzorg de parkeerterreinen af. Indien nodig roepen we mensen op om niet naar Meijendel te komen.

Openbare tapkranen blijven open

In ons leveringsgebied staan 185 openbare tapkranen. Met het oog op de vorst worden die in de winterperiode afgesloten. De afgelopen weken is Dunea begonnen met het heropenen van de tapkranen. Daarbij is het risico van coronabesmetting zorgvuldig meegewogen:

  • De beschikbaarheid van schoon stromend water in de openbare ruimte is een groot goed, zeker nu regelmatig handen wassen van belang is.
  • Voor zover de dorstige voorbijganger Corona even is vergeten, maakt het ontwerp direct uit de kraan drinken praktisch onmogelijk.
  • Alleen de drukknop is besmettingsgevoelig, zoals elk oppervlak in de openbare ruimte. Indrukken met de elleboog, stof gebruiken om direct contact te voorkomen of handen wassen na afloop, zijn daar prima oplossingen voor.
  • De tapkranen worden gebruikt voor kwaliteitscontroles op ons distributienet, omdat we die nu niet bij klanten thuis aan de keukenkraan kunnen nemen.

Legionellapreventie

Dunea heeft via de media gebouwbeheerders opgeroepen hun legionellapreventieplan goed te blijven uitvoeren. Door de coronamaatregelen worden kranen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden, kantoren, horeca, sportscholen en hotels niet of nauwelijks gebruikt. En in zieken- en verzorgingshuizen is er nu beperkt toegang voor onderhoudswerkzaamheden. Legionella krijgt dan meer kans, en dat is (ook) een gezondheidsrisico. Op de website van de ILenT staan instructies voor diverse categorieën instellingen.

Doorspoeladvies

Ook aan bedrijven zonder (verplicht) legionellapreventieplan adviseren wij de leidingen goed door te spoelen voor ze weer in gebruik te nemen. Voor installaties vergelijkbaar met een woning adviseren we elk tappunt 1 minuut open te zetten. Panden met langere leidingen adviseren wij elk tappunt twee minuten door te spoelen. Voorkom daarbij dat het water vernevelt. Na het doorspoelen is het water weer lekker koel en zeer geschikt voor consumptie.