Coronavirus overleeft niet in drinkwater

Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed in water standhouden en relatief eenvoudig te verwijderen en inactiveren zijn. Het drinkwater is daarom zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus. De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de kwaliteit van het drinkwater als gevolg van het coronavirus COVID-19.

Drinkwaterlevering gegarandeerd

De continuïteit van de drinkwatervoorziening is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom hebben drinkwaterbedrijven een wettelijke leveringsplicht en zijn ze verplicht om zich op dreigingen en gevaren voor te bereiden. Eén van die gevaren is personeelsuitval als gevolg van een grieppandemie. De drinkwaterbedrijven hebben continuïteitsplannen opgesteld. Daarin staan maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen en wordt de handelswijze beschreven voor als het virus tot personeelsuitval zou leiden. De adviezen van de rijksoverheid worden scherp in de gaten gehouden en opgevolgd.

Door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening en de reservevoorraden aan hulpstoffen, kunnen de drinkwaterbedrijven ook bij een grieppandemie de continuïteit van de drinkwaterlevering garanderen.

Drinkwater zeer goed beschermd tegen virussen en bacteriën

Drinkwaterbedrijven in Nederland maken drinkwater uit grondwater, oppervlaktewater of duinwater. Grondwater is in de bodem goed beschermd tegen alle microbiologische verontreinigingen. Drinkwaterbedrijven die drinkwater maken uit oppervlaktewater, hebben allemaal meervoudige maatregelen voor het verwijderen van bacteriën, virussen en andere eencellige organismen die ziektes kunnen veroorzaken. Ook bij de aanleg van en het onderhoud aan leidingen en installaties gelden strenge hygiëne-voorschriften, waardoor de kans op besmetting wordt geminimaliseerd. 

Luister het item bij Den Haag FM hierover

Bij Dunea wordt het water in de duinen gefilterd om er drinkwater van te maken. Deze 'duinpassage' in combinatie met langzame zandfilters verwijdert alle virussen. Hier leest u hoe wij drinkwater maken.

Informatie van de Rijksoverheid

Bekijk hier de informatie van de rijksoverheid over het coronavirus.