Duurzame inspiratie door en voor ondernemers

MKB Den Haag en Dunea zijn op zoek naar Haagse ondernemers die vooruit lopen op het gebied van duurzaam ondernemen. Kent u misschien een inspirerend voorbeeld voor andere ondernemers?

Dunea en MKB Den Haag hebben niet alle wijsheid in pacht, maar wel de positie om het delen van kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ondernemen te stimuleren. Voor Dunea is dit een van de pijlers van haar MVO-beleid. Dunea wil de eigen bedrijfsvoering verder verduurzamen en ook anderen vooruit helpen om samen het positieve maatschappelijke verschil te maken.

Ook MKB Den Haag heeft het onderwerp duurzaamheid hoog op de agenda staan. Zij maken zich als belangenorganisatie sterk voor een duurzaam ondernemersklimaat in de stad. Met de duurzaamheidsprijs hopen beide partijen andere ondernemers te stimuleren om ook stappen te zetten op het gebied van duurzaam ondernemen. Daarnaast vinden zowel Dunea als MKB Den Haag dat duurzame ondernemers een podium verdienen.

De Duurzaamheidsprijs

De duurzaamheidsprijs is bedoeld voor MKB-bedrijven die zijn gevestigd in de gemeente Den Haag. Het duurzame karakter kan zitten in een product, dienst, innovatie, in de bedrijfsvoering van het bedrijf, of in een combinatie hiervan. Dit moet uiterlijk in 2017 zijn gestart of gerealiseerd. Op de website van MKB Den Haag staan de voorwaarden voor deelname. Hier kunnen deelnemers zich ook inschrijven, tot 30 september.

Het MVO-beleid van Dunea

Dunea heeft dit jaar haar duurzaamheidsdoelen herijkt en vastgelegd in een MVO-beleid. De Duurzaamheidsprijs is een van de voorbeelden van hoe Dunea samen met haar stakeholders dit beleid in de praktijk brengt. Ziet u een match in MVO-ambities en een idee voor een partnership? Neemt u dan contact op met Reshma Ghisaidoobe .