Duurzaamheid

Duurzaam Dunea

Betrouwbaar drinkwater uit de kraan en prachtige duingebieden; Daarbij streven we voortdurend naar een duurzame balans tussen waterwinning, natuurbeheer en milieubeheer. Want wat nu bijdraagt aan 'het goede leven', gunnen we toekomstige generaties natuurlijk ook. Dunea levert duurzame producten, maar wil een bredere maatschappelijke bijdrage leveren. Welke? Dat kun je lezen in de Koers van Dunea en op de pagina over ons koersdoel 'Dunea klimaatneutraal'.

Zelf verduurzamen

Ook al is duininfiltratie de duurzaamste manier van zuiveren, onze natuurlijke producten duin en water kunnen altijd meer of minder duurzaam worden gemaakt of beheerd. We moeten kritisch naar onze processen blijven kijken. Een greep uit onze initiatieven:

 • Rivierwater zuiveren en verpompen naar alle huizen kost veel energie. Door in te zetten op energiebesparing, duurzame energiebronnen en deugdelijke compensatieprojecten, nemen we daar steeds meer onze verantwoordelijkheid in en werken we aan een dalende CO2-uitstoot. We kopen groene energie in voor het produceren en distribueren van ons drinkwater. Met zonnepanelen op onze productielocatie in Scheveningen hebben we een eigen duurzame energiebron.
 • Al ons procesafval wordt hergebruikt.
 • Het hoofdkantoor in Zoetermeer won de 3e prijs in de Award Duurzame Architectuur 2014.
 • In de buitendienst beperken wij onze kilometers door efficiënte planning, bijvoorbeeld met behulp van een app.
 • Wij werken met overheidsprogramma's als Duurzaam Inkopen, Duurzaam Bouwen en het Cradle-to-Cradle principe.

Anderen helpen verduurzamen

Als we anderen kunnen helpen met het realiseren van duurzaamheidsdoelen, wordt de impact veel groter.

 • Openbare tapkranen
  Dagelijks worden er in Nederland 500.000 plastic flesjes weggegooid. Als u uw bidon steeds weer opnieuw vult met lekker en betrouwbaar kraanwater, dan levert u een bijdrage aan het verminderen van plastic in uw omgeving. Samen met gemeenten maakt Dunea het u gemakkelijker, door openbare tapkranen beschikbaar te stellen.
 • Kraanwater graag!
  De meeste gemeenten in ons leveringsgebied zijn kraanwatergemeenten en schenken dus kraanwater i.p.v. gebotteld water. Dat scheelt verpakkingen en vervoersbewegingen. Dunea pleit met andere waterbedrijven voor de beschikbaarheid van kraanwater op festivals en in de horeca.
 • Warmte/koude-opslag
  We onderzoeken met diverse partijen mogelijkheden voor warmte/koude-opslag waarbij we warmte/koude aanleveren vanuit onze waterleidingen. Daarom zijn we ook deelnemer van het Programma Warmte-Koude Zuid-Holland.
 • We onderzoeken voor nieuwe woonwijken mogelijkheden om te verduurzamen op het gebied van water en energie.