Aquathermie

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over aquathermie en Dunea Warmte & Koude.

Introductie

Drinkwater als bron voor warmte en koude

Dunea zet haar leidingnet in als duurzame bron voor energie. Voor het einde van 2021 moet elke gemeente een warmtetransitieplan hebben. De uitdaging is enorm, honderdduizenden woningen moeten van het aardgas af. Dunea wil helpen om dit mogelijk te maken - met aquathermie.

Water kan als één van de oplossingen bijdragen aan de energietransitie: je kunt er namelijk warmte en koude uithalen door het op te warmen of af te koelen. Volgens onderzoek van CE Delft en Deltares is de potentie groot: aquathermie kan in ruim 40% van de warmtevraag in 2050 voorzien.

Contact

Ewout Hekhuizen

Ewout Hekhuizen
projectontwikkelaar

Voor vragen of meer informatie belt u met 088 347 57 57.

Wat is aquathermie?

Aquathermie is de verzamelnaam voor thermische energie gewonnen uit oppervlakwater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED). Het is een 'zeer lagetemperatuurbron' (7 - 25 °C). Dit betekent dat het een goede basistemperatuur levert, die nog verder moet worden opgewaardeerd naar een bruikbare temperatuur voor (ruimte)verwarming. Die opwarming kan bijvoorbeeld elektrisch, met zon of wind en een warmtepomp. Aquathermie wordt ook vaak toegepast in combinatie met een bodemenergiesysteem om de gewonnen warmte en/of koude seizoensoverbruggend op te slaan.

Dunea Warmte & Koude | Aquathermie | Mall of the Netherlands

Waar kan aquathermie?

Aquathermie-oplossingen zijn collectieve oplossingen - in de buurt van een waterbron - met een minimale schaalgrootte van 200-400 woningen. Hierdoor kan relatief klein worden gestart, waarna systemen kunnen groeien door koppeling of uitbreiding, bijvoorbeeld met centrale bronnen als restwarmte of geothermie. Objecten groter dan een groep woningen zijn ook goed te verduurzamen met aquathermie, zoals het nieuwe winkelcomplex in Leidschendam-Voorburg, Mall of the Netherlands.

Inmiddels zijn er al meer dan 65 aquathermieprojecten gerealiseerd in Nederland.

Video aquathermie Mall of the Netherlands

Waarom doet Dunea dit?

Dunea heeft met haar leidingnet een duurzame bron voor warmte & koude voor handen, die al een maatschappelijke functie heeft en kan worden ingezet om klimaatneutraal te worden. Dat past bij onze missie om waarde toe te voegen voor de maatschappij. Door met aquathermie een rol te pakken in de energietransitie, kan Dunea drinkwaterbelangen ook beter borgen en een extra functie van het leidingnet kan helpen om drinkwater betaalbaar te houden.

Dunea Warmte & Koude | Aquathermie | Infographic

Nieuws

/over-dunea/-/media/images/nieuws/dwk-ondertekening-zuidplas-mobile.ashx

Intentieovereenkomst Dunea Warmte & Koude met Zuidplas

De gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude gaan onderzoeken of de toekomstige woningen in het Vijfde Dorp duurzaam verwarmd en gekoeld kunnen worden...

Lees meer over Intentieovereenkomst Dunea Warmte & Koude met Zuidplas

/over-dunea/-/media/images/nieuws/binckhorst-overeenkomst-mobile.ashx

Duurzame warmte uit drinkwater voor nieuwbouw Binckhorst

Dunea Warmte & Koude gaat samen met de gemeente Den Haag verkennen welke opties er zijn voor aquathermie in de Haagse Binckhorst. Na het winkelcentrum...

Lees meer over Duurzame warmte uit drinkwater voor nieuwbouw Binckhorst

/over-dunea/-/media/images/nieuws/zonnepanelen-mvo-893x414-nieuwsafbeelding-mobile.ashx

Dunea & de energietransitie

De energietransitie is één van vele opgaven van overheden en noodzakelijk om de gestelde klimaatdoelen te halen. Dunea draagt met haar leidingen graag...

Lees meer over Dunea & de energietransitie

Dunea Warmte & Koude BV

Dunea heeft haar aquathermie-activiteiten gescheiden van haar publieke taken voor duin & water. Evengoed streeft de dochteronderneming een maatschappelijk rendement na. Het doel is immers om de verduurzaming van de woonomgeving haalbaar en betaalbaar te maken.

Website van Dunea Warmte & Koude 


Dunea Warmte & Koude | Aquathermie | Logo