Onze organisatie

Bestuurlijke organisatie

De achttien gemeenten in het leveringsgebied zijn de aandeelhouders. Zij komen bijeen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie, met Wim Drossaert als directeur. De raad bestaat uit deskundigen op het gebied van ecologie, personeelszaken, financiën, water(keten)beheer en bestuurlijke aspecten. De raad kiest uit zijn midden een president-commissaris, die de vergaderingen voorzit.

Ook klanten van ons bedrijf worden gehoord in de Belangenraad Meijendel.

Missie

Onze klanten kunnen elke dag rekenen op natuurlijk, goed drinkwater en op rust en ruimte in de Randstad. Dunea zorgt voor duin & water.

Visie

Water en duinen dragen bij aan een goed leven. In een veranderende wereld werkt Dunea aan haar toekomstbestendigheid. Dat doen we samen met anderen. Luisterend naar onze omgeving, komen we op voor de belangen van onze klanten en verbeteren we onze dienstverlening continu.

Meer over de bestuurlijke organisatie

Koers2020

Dunea op weg naar 2020

Gezond drinkwater leveren en duinen beheren, nu en later. Dat is onze belangrijkste taak voor klanten. Om hierin een stap vooruit te zetten, gaan we vernieuwen, het voortouw nemen, lef en ambitie tonen. Alleen dan kunnen we zijn wat onze klanten nodig hebben: een drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder met de blik vooruit en een stevige positie in de maatschappij.

Bekijk onze koers op 2020

Corporate Governance

De corporate governance wordt behalve door wetgeving en jurisprudentie ook bepaald door de Nederlandse corporate-governancecode. Hoewel de code uitsluitend geldt voor beursgenoteerde Nederlandse vennootschappen heeft Dunea, vanwege de aard van de organisatie en zijn maatschappelijke functie, besloten de corporate governance code te hanteren.

Met corporate governance doelen we op regels voor goed bestuur, goed toezicht op dat bestuur en adequate verantwoording. De Raad heeft in dat verband een reglement opgesteld voor zijn eigen functioneren. Periodiek evalueert de Raad dit eigen functioneren.

Voor de samenstelling van de raad is een profielschets opgesteld op basis waarvan een goede spreiding van expertise en ervaring wordt geborgd.

Bekijk het jaarverslag 2018

Benchmark

Een driejaarlijkse prestatievergelijking geeft inzicht in de prestaties van drinkwaterbedrijven op vier thema’s: waterkwaliteit, klantenservice, milieu en financiën & efficiency. De drinkwaterkwaliteit in Nederland is van hoog niveau, de prijs laag en de levering naar tevredenheid. Dat is kort de conclusie van de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015 van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (IenM)

Bekijk de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven