Onze organisatie

De organisatie

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Wij ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. We beheren deze prachtige natuur en beschermen de drinkwaterwinning. Dat doen we al ruim 140 jaar. Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen de basis voor een goed leven. We zijn altijd op zoek naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater en natuur.

Missie en visie

Missie

Onze klanten kunnen elke dag rekenen op natuurlijk, goed drinkwater en op rust en ruimte in de Randstad. Dunea zorgt voor duin & water.

Visie

Water en duinen dragen bij aan een goed leven. In een veranderende wereld werkt Dunea aan haar toekomstbestendigheid. Dat doen we samen met anderen. Luisterend naar onze omgeving, komen we op voor de belangen van onze klanten en verbeteren we onze dienstverlening continu.

Bestuurlijke organisatie

Bestuur en governance

De 17 gemeenten in het leveringsgebied zijn de aandeelhouders. Zij komen bijeen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie, met Wim Drossaert als directeur. De raad bestaat uit deskundigen op het gebied van ecologie, personeelszaken, financiën, water(keten)beheer en bestuurlijke aspecten. De raad kiest uit zijn midden een president-commissaris, die de vergaderingen voorzit.

Lees meer

Koers 2020

Gezond drinkwater leveren en duinen beheren, nu en later. Dat is onze belangrijkste taak voor klanten. Om hierin een stap vooruit te zetten, gaan we vernieuwen, het voortouw nemen, lef en ambitie tonen. Alleen dan kunnen we zijn wat onze klanten nodig hebben: een drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder met de blik vooruit en een stevige positie in de maatschappij.

Bekijk onze koers op 2020

Benchmark

Een driejaarlijkse prestatievergelijking geeft inzicht in de prestaties van drinkwaterbedrijven op vier thema’s: waterkwaliteit, klantenservice, milieu en financiën & efficiency. De drinkwaterkwaliteit in Nederland is van hoog niveau, de prijs laag en de levering naar tevredenheid. Dat is kort de conclusie van de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015 van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (IenM)

Bekijk de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven