Onze organisatie

De organisatie

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Wij ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. We beheren deze prachtige natuur en beschermen de drinkwaterwinning. Dat doen we al ruim 140 jaar. Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen de basis voor een goed leven. We zijn altijd op zoek naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater en natuur.

Missie en visie

Missie

Onze klanten kunnen elke dag rekenen op natuurlijk, goed drinkwater en op rust en ruimte in de Randstad. Dunea zorgt voor duin & water.

Visie

Drinkwater en duinen dragen bij aan een fijne en gezonde leefomgeving. In een wereld die verstedelijkt, digitaliseert en moet verduurzamen, werkt Dunea aan toekomstbestendigheid. 

We worden wendbaarder, ondernemender en verbreden onze diensten. Samen met anderen realiseren we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Daarmee voegen we waarde toe. 

Onze mensen zijn daarin onmisbaar: vakbekwame professionals die zich voortdurend blijven ontwikkelen. 

Onze klanten kunnen rekenen op hoogwaardige producten en diensten, geproduceerd in harmonie met de natuur. 

Bestuurlijke organisatie

Bestuur en governance

De 17 gemeenten in het leveringsgebied zijn de aandeelhouders. Zij komen bijeen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie, met Wim Drossaert als directeur. De raad bestaat uit deskundigen op het gebied van ecologie, personeelszaken, financiën, water(keten)beheer en bestuurlijke aspecten. De raad kiest uit zijn midden een president-commissaris, die de vergaderingen voorzit.

Lees meer

De koers van Dunea

De waarde van duin en water groeit. Dat komt door uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, bevolkingsgroei, de verduurzamingsopgave en verdergaande digitalisering. Maar ook door onverwachte ontwikkelingen zoals de coronapandemie, die het belang van water en groen voor de volksgezondheid onderstreept. De optelsom van deze uitdagingen maakt duidelijk dat Dunea stappen moet zetten om ook in de toekomst waarde te blijven leveren voor haar klanten en omgeving. De koers van Dunea geeft daaraan richting.

Bekijk onze koers De groeiende waarde van Duin en Water

Benchmark

Drinkwaterbedrijven laten zich al tientallen jaren uitgebreid vergelijken met elkaar op vier thema's: waterkwaliteit, klantenservice, milieu en financiën & efficiency. Zo houden we elkaar scherp en leren we welke prestaties misschien nog beter kunnen. Eens in de drie jaar wordt de prestatievergelijking nu uitgevoerd in opdracht van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (IenM).

Bekijk de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019