Intentieovereenkomst Dunea Warmte & Koude met Zuidplas

De gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude gaan onderzoeken of de toekomstige woningen in het Vijfde Dorp duurzaam verwarmd en gekoeld kunnen worden met warmte en koude uit drinkwater. Deze vorm van aquathermie zal de gemeente helpen bij de transitie naar duurzame energie. Op 2 september ondertekenden zij de intentieovereenkomst.

In de gemeente Zuidplas worden 8.000 woningen en ruim 60 hectare bedrijventerrein gerealiseerd in het Middengebied van de Zuidplaspolder. Het is de ambitie van de gemeente om 'het Vijfde Dorp' energieneutraal en toekomstbestendig te maken. De woningen in het gebied zullen duurzaam worden verwarmd en gekoeld. De gemeente en Dunea Warmte & Koude gaan samen onderzoeken op welke wijze dit kan worden gerealiseerd.

Kansrijk

Dwars door het gebied van het Vijfde Dorp ligt een rivierwaterleiding van Dunea die voorgezuiverd rivierwater naar de duinen transporteert voor de productie van drinkwater. Het water van transportleidingen gebruiken voor aquathermie is kansrijk ten opzichte van alternatieve bronnen. De leiding van Dunea is een grote en constante bron, die in de zomer warmte afgeeft en in de winter koude. Door het water in de leiding door een warmtewisselaar te laten stromen wordt er warmte of koude aan het water onttrokken. Die kan tijdelijk worden opgeslagen in de bodem en op het gewenste moment aan de woningen worden geleverd.

Ondertekening Zuidplas

Foto: v.l.n.r. Martin Matthijsse (directeur Dunea Warmte & Koude), Jan Hordijk (wethouder ruimtelijke ontwikkeling) en Jan Verbeek (wethouder duurzaamheid).

Haalbaarheidsstudie

Uit vooronderzoek bleek al dat de transportleiding voldoende thermische energie bevat voor het Vijfde Dorp. Met het plaatsen van de handtekening wordt het startsein gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Die moet antwoord geven op de vraag of het lokaal mogelijk is om aquathermie in te zetten voor het leveren van warmte en koude aan 8.000 woningen en op welke manier dit het beste kan gebeuren. Ook wordt onderzocht hoeveel elektriciteit daarbij nodig is en in het gebied moet worden opgewekt en wat uiteindelijk de kosten worden voor de eindgebruiker.

Door het inzetten van de hernieuwbare duurzame bron voor de levering van warmte en koude willen de gemeente en Dunea Warmte & Koude een bijdrage leveren aan een verantwoorde innovatieve, betrouwbare en betaalbare oplossing voor de toekomstige woningen en bedrijven.

Aquathermie Middengebied Zuidplaspolder

Klik op de afbeelding om te vergroten.