Koersdoel Klimaatneutraal

Koersdoel klimaatneutraal

De waarde van duin en water groeit. Dat komt door uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, bevolkingsgroei, de verduurzamingsopgave en digitalisering. Maar ook door onverwachte ontwikkelingen, zoals de coronapandemie, die het belang onderstreept van water en groen voor volksgezondheid. De optelsom van deze uitdagingen maakt duidelijk dat Dunea stappen moet zetten om ook in de toekomst waarde te blijven leveren voor haar klanten en omgeving.

Een van de koersdoelen om Dunea gereed te maken voor de aanstaande veranderingen, is het koersdoel Dunea klimaatneutraal.

Dunea klimaatneutraal

De belangrijkste doelen van dit koersdoel zijn een zo efficiënt mogelijk energie- en grondstoffengebruik, het terugbrengen van (in)directe CO2-emissies en het minimaliseren van vervuiling.

In dit koersdoel staat het reduceren van directe en indirecte CO2-emissies centraal. Sinds 2017 berekent Dunea jaarlijks haar CO2-voetafdruk volgens de praktijkcode voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van drinkwaterbedrijven. Aangezien er volgens dit protocol ook indirecte emissies (up- en downstreamactiviteiten) moeten worden meegenomen, kijken wij naar de hele keten:

 • Scope 1 emissies: directe CO2-uitstoot veroorzaakt door eigen bronnen binnen Dunea.
 • Scope 2 emissies: indirecte CO2-uitstoot veroorzaakt door opwekking van ingekochte elektriciteit.
 • Scope 3 emissies: indirecte CO2-uitstoot veroorzaakt door bronnen die niet in het bezit zijn van Dunea.

 

Infographic Koersdoel Klimaatneutraal
We gebruiken de jaarlijkse berekening om focus aan te brengen en om de voortgang van de lopende CO2-reductiemaatregelen te monitoren. Zie de afbeelding hierboven voor onze bruto CO2-voetafdruk (exclusief ‘garantie van oorsprong certificaten’ en compensatiemaatregelen) en een greep uit onze CO2-reductiemaatregelen.

Nieuwe Dunea energiestrategie

Door externe ontwikkelingen is het onderwerp energie ook veel belangrijker geworden voor Dunea. Daarom zijn we in april 2023 gestart met drie nieuwe werkgroepen om het energieverbruik van Dunea te verduurzamen:

 1. Werkgroep elektriciteitsbesparing
  Deze werkgroep is gestart met het bouwen van rekenmodellen van drinkwaterproductie-installaties en de bijbehorende bedrijfsvoering, om het energieverbruik van deze installaties te kunnen optimaliseren.
 2. Werkgroep aardgasbesparing
  Deze werkgroep houdt zich bezig met het gefaseerd na-isoleren van onze gebouwen tot 2030, wat een verwachte reductie van ongeveer 40% van het gasverbruik oplevert. Daarnaast wordt er gekeken naar gasloze opties wanneer de verwarmingsinstallaties vervangen moeten worden.
 3. Werkgroep groen opwekken en slim inkopen
  Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de installatie van een extra PV installatie (van naar verwachting ongeveer 800 zonnepanelen) op één van onze pompstations. Daarnaast kijkt deze werkgroep naar de inkoop van duurzame elektriciteit uit Nederland.

Voortgang  

De CO2-voetafdruk van Dunea kwam eind 2022 uit op 13.108 ton CO2-equivalenten zonder compensatie en 12.455 ton CO2-equivalenten met compensatie. De emissie-factor van het door Dunea geleverde water is hiermee uitgekomen op 0,17 kg CO2-eq per 1.000 liter geproduceerd drinkwater zonder compensatie en op 0,16 kg CO2-eq per 1.000 liter geproduceerd drinkwater met compensatie.

Zie onderstaande afbeelding voor de ontwikkeling van onze CO2-voetafdruk sinds 2017:

Co2-voetafdruk 2017-2022

Meer informatie

Voor meer informatie over Dunea klimaatneutraal en actuele ontwikkelingen, kan de meeste actuele versie van het jaarverslag van Dunea geraadpleegd worden.