Den Haag

Voldoende drinkwater en natuur voor een groeiende bevolking 

Den Haag groeit hard. Nu wonen hier nog zo’n 550 duizend inwoners, maar in 2030 zijn dat er naar verwachting 600 duizend. Die groei brengt uitdagingen met zich mee voor duin en water.

Niet alleen het leveren van voldoende drinkwater voor de toekomstige inwoners van Den Haag wordt spannend. Al die extra inwoners hebben ook behoefte aan natuur en ruimte voor recreatie. Dit geeft extra druk op onze natuurgebieden. Een extra uitdaging is de drukte in de ondergrond, waar waterleidingen, kabels en warmtenetten op korte afstand van elkaar liggen.

We moeten nu de juiste keuzes maken om ook toekomstige generaties de zekerheid te kunnen bieden van lekker en betrouwbaar drinkwater, rust en ruimte in de randstad. Wij vragen politici in Den Haag om hieraan te denken als zij besluiten nemen over de inrichting van de stad.

Uitzicht op Scheveningen

Uitbreiding van groen

Dunea beheert en beschermt de duingebieden aan de rand van Den Haag: Meijendel en Solleveld. Het gaat goed met de biodiversiteit in deze prachtige natuurgebieden en dat willen we zo houden. Bij de uitbreiding van het inwoneraantal zal daarom rekening gehouden moeten worden met een verdere uitbreiding van het groen. Dit om te voorkomen dat de druk op de duinen van Meijendel en Solleveld te groot wordt en daarmee de flora en fauna in deze gebieden in het gedrang komt. 

Regie op de ondergrond

Om alle inwoners van Den Haag 24/7 van drinkwater te blijven voorzien, moet rekening gehouden worden met wat er in de ondergrond gebeurt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze grote rivierwatertransportleiding die niet alleen Den Haag van water voorzien, maar ruim 1,3 miljoen mensen in dit deel van Zuid-Holland. Deze grote leiding loopt via Mariahoeve richting de Landscheidingsweg naar ons duingebied waar het water gezuiverd wordt. En andere rivierwatertransportleiding voor het maken van drinkwater loopt via de stadsdelen Scheveningen, Segbroek, Loosduinen naar onze productielocatie Monster.

Daarnaast lopen door de gehele stad diverse drinkwatertransportleidingen die nodig zijn om het drinkwater daar te brengen waar het allemaal nodig is. Het verleggen van deze leidingen ten behoeve van bouwplannen of de energietransitie, kan grote gevolgen hebben. Als warmteleidingen bijvoorbeeld te dicht bij drinkwaterleidingen gelegd worden, kan het water in onze leidingen opwarmen en kan er bacteriegroei ontstaan. Dit is een risico voor de kwaliteit van het drinkwater.

Werkzaamheden Dunea

Wat vragen we van Den Haag?

Dunea doet er alles aan om duin en water ook voor toekomstige generaties in Den Haag te behouden. Daarvoor is het van belang om nu met elkaar in gesprek te gaan en duidelijke afspraken te maken.

Ja, ik wil hier graag meer over weten!

Neem contact op met Iris Michels-Spee, strategisch omgevingsmanager:

E-mail i.michels@dunea.nl
Telefoonnummer 06-225 772 27

Portretfoto Iris Michels-Spee

Gerelateerd nieuws

/-/media/images/nieuws/2024/veteranendag-banner-mobiel.ashx

Dunea betrokken partner van Veteranendag

Dit jaar organiseert het Nationaal Comité Veteranendag weer een uitgebreid programma voor de jaarlijkse Veteranendag. Dunea, als partner van dit...

Lees meer over Dunea betrokken partner van Veteranendag

/-/media/images/nieuws/2023/campagne-nphd-mobile.ashx

Samen zorgen voor onze natuur

De zon schijnt en dan genieten we nog meer van al het moois dat onze natuur en het Nationaal Park Hollandse Duinen te bieden heeft. Als we in de...

Lees meer over Samen zorgen voor onze natuur

/-/media/images/nieuws/veteranendag-mobiel.ashx

Dunea betrokken partner van Veteranendag

Dit jaar organiseert het Nationaal Comité Veteranendag weer een uitgebreid programma voor de jaarlijkse Veteranendag. Dunea, als partner van dit...

Lees meer over Dunea betrokken partner van Veteranendag