Bronnen en strategie

Het rivier-duin-systeem

De Afgedamde Maas is een uitstekende bron voor drinkwater. De zijtak van rivier de Maas heeft een geringe stroming en een groot zelfreinigend vermogen. Maar de Afgedamde Maas is niet alleen bron voor drinkwater. Daarom werken we samen met anderen aan de bescherming van deze bron. Om zonder onderbreking drinkwater in voldoende hoeveelheid en van kwaliteit te kunnen leveren, is één bron niet meer voldoende. Steeds vaker maken we gebruik van De Lek. Deze rivier ontwikkelt zich tot onze tweede bron en we bereiden ons voor op aanvullende bronnen en zuiveringstechnieken. Dan hebben we ook straks voldoende water voor al onze klanten en kan het systeem allerlei verstoringen aan.

Voor de continuïteit van dit natuurlijke rivier-duinsysteem is het essentieel dat het in goede conditie is en blijft en daarom moeten we het nodige investeren. Maar wat is nu dat natuurlijke rivier-duinsysteem? 

Noodzaak tot bronbescherming

Bronnen voor drinkwater in Nederland zijn schaars. We moeten er zuinig op zijn. Als drinkwaterbedrijf maken we ons daar natuurlijk sterk voor. Maar we hebben geen invloed op wat er zoal op de Nederlandse rivieren mag worden geloosd. Daarom doen we een beroep op alle partijen die daar wel over gaan: vergunningverleners en handhavers. Het is aan Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies om het drinkwaterbelang voorop te stellen bij het verlenen van lozingsvergunningen. En daarnaast vinden we dat de industrie veel transparanter moet zijn over alle stoffen die zij lozen, zodat onze waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat daar goed op kunnen handhaven.

Meer informatie over PFAS en GenX
Overzichtskaart van de bronnen van Dunea

Drinkwater voor de toekomst

Dunea heeft een maatschappelijke opgave: de bevolking in de regio groeit de komende jaren van 1,3 naar richting 1,6 miljoen mensen in 2040 en iedereen heeft recht op drinkwater. We bereiken de grenzen van ons huidige systeem en door klimaatveranderingen nemen bovendien de verstoringen toe. 24/7 levering van drinkwater is daardoor niet meer vanzelfsprekend.

Om in de toekomst ook nog te kunnen voldoen aan de vraag naar kraanwater en aan betrouwbare levering, is meer schoon zoet water nodig en meer zuiveringscapaciteit. Substantieel effect van waterbesparing en hergebruik duurt te lang en is te onzeker. Dunea heeft daarom een plan voor nu (tot 2030), straks (2030-2040) en later (2040 en verder). 

Naar Programma Drinkwater voor de toekomst

Regionale bronbescherming

Dunea gebruikt het rivierwater van de Afgedamde Maas voor de productie van drinkwater, maar we zijn niet de enige die van deze mooie bron genieten. Samen met partners maken we de waarde van de Afgedamde Maas zichtbaar, zodat we niet vergeten goed te zorgen voor de waterkwaliteit en de prachtige leefomgeving.

Meer over bescherming van de Afgedamde Maas

Logo campagne #mijnbron
Logo schone maaswaterketen

Schone Maaswaterketen

Waterschappen, Rijkswaterstaat (waterbeheerders) en drinkwaterbedrijven langs de Maas werken samen om de Maas schoner te krijgen. Dunea heeft belang bij een schone bron voor drinkwater. Want, wat er niet inzit, hoef je er ook niet uit te zuiveren.

Meer over het programma Schone Maaswaterketen