PFAS-verbod wordt urgenter

Al het Nederlands drinkwater voldoet ruim aan de eisen uit de Europese Drinkwater Richtlijn voor PFAS. Dit concludeert het RIVM dat de meetgegevens van de drinkwaterbedrijven tussen 2015 en 2021 evalueerde. Op termijn gaat wel een strengere richtwaarde voor concentraties PFAS-stoffen in drinkwater gelden om de totale blootstelling aan PFAS te helpen beperken. Dat laat meer ruimte voor blootstelling aan PFAS via onder meer lucht en voedsel, gedurende een mensenleven.

PFAS zijn chemische stoffen die producten vuil- en waterafstotend maken. Door productie en gebruik zijn ze overal in het milieu terechtgekomen, ook in bronnen voor drinkwater. Volgens RIVM mag je 20% van de veilige waarde van PFAS binnenkrijgen via drinkwater. Nederlands drinkwater moet - als onderdeel van een integrale aanpak - op termijn voldoen aan de indicatieve richtwaarde voor PFAS die het RIVM adviseert. Het drinkwater van Dunea zit hier dichtbij, maar haalt die nieuwe richtwaarde nog niet helemaal. RIVM concludeert dat het evengoed verantwoord is om kraanwater te drinken.

Gezondheid voorop

“Wij staan voor betrouwbaar drinkwater”, reageert Wim Drossaert, directeur van Dunea. “Ons water moet een leven lang veilig gedronken kunnen worden. Dat kan nu, maar blootstelling aan PFAS vindt plaats via lucht, voedsel, gebruik van consumentenproducten en drinkwater. En alles bij elkaar moet het veilig zijn. Voor de meest effectieve maatregelen om blootstelling aan PFAS te verlagen, zal RIVM vervolgonderzoek doen naar alle blootstellingsroutes. Wat ons betreft blijft een verbod op PFAS natuurlijk het beste.”

PFAS horen niet thuis in het milieu

De drinkwatersector vindt dat stoffen als PFAS helemaal niet thuishoren in het milieu, ook niet in bronnen voor drinkwater. Ze breken nauwelijks af en blijven lang in het milieu aanwezig. IenW zet nu vaart achter een zo breed mogelijk verbod op PFAS-producten in heel Europa en gaat strengere eisen stellen aan PFAS-lozingen door fabrieken en afvalwaterzuiveringen op bronnen voor drinkwater, zoals de Maas. “Wij zijn blij met deze stap, maar blijven aandringen op een totaalverbod op productie, toepassing en emissie van PFAS. Dit is de snelste en de meest effectieve oplossing om blootstelling aan PFAS te verlagen omwille van de volksgezondheid, milieu en de Kaderrichtlijn Water.”

Wat doet Dunea?

Dunea is haar zuiveringsproces aan het finetunen om de gehaltes van PFAS in drinkwater verder te verlagen. PFAS verdwijnen helaas nooit helemaal. “De PFAS die we uit het water zuiveren komen in de reststroom terecht en daar is nog geen goede oplossing voor. We willen natuurlijk niet dat het ergens anders terugkomt in het milieu”, stelt Drossaert. “Uiteraard is natuurlijk de omgekeerde wereld dat bedrijven dit soort stoffen mogen uitstoten en dat anderen het mogen opruimen. Onze zuiveringsinspanning neemt nu toe, maar zou volgens de Kaderrichtlijn Water juist omlaag moeten. Wat niet in de bronnen voor drinkwater terecht komt, hoeven we er ook niet uit te zuiveren.”

Meer informatie