Contract voor gezamenlijk aanleggen kabels en leidingen

De drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen hebben samen met netbeheerder Liander een meerjarig contract gesloten met de aannemers Van Gelder en Visser & Smit Hanab. Beide aannemers gaan voor een periode van maximaal acht jaar in veertien gemeenten in het noorden van Zuid-Holland werkzaamheden uitvoeren aan het elektriciteits-, gas- en waterleidingnet..

Het contract is afgesloten na een Europese aanbesteding. Het werk dat de aannemers gaan uitvoeren betreft zowel werkzaamheden voor het aansluiten van nieuwbouwwoningen en bedrijven als saneringen en aanpassingen van bestaande netten. Het contract biedt daarnaast ruimte om in de toekomst ook werkzaamheden te verrichten voor telecom- en warmtenetten of aan het riool.

Straat maar één keer open

Door onder andere de stevige woningbouwopgave neemt de vraag naar aansluitingen op het elektriciteits- en waternet sterk toe. Niet alleen moeten alle woningen en bedrijven worden aangesloten op het elektriciteitsnet en de waterleiding, door de toenemende vraag moeten ook de onderliggende netten worden aangepakt.

Door de woningbouwopgave en de energietransitie komt er een grote hoeveelheid werk op ons af”, zegt Martin Matthijsse, divisiemanager Duin en Water van Dunea. "Om alle uitbreidings- en vervangingswerkzaamheden gedaan te krijgen, moeten we het werk met elkaar slim organiseren. Door elkaar structureel op te zoeken en werkzaamheden te combineren, kunnen we efficiënter gebruik maken van technisch personeel. Bovendien kunnen we de overlast van werkzaamheden beperken doordat de straat minder vaak open hoeft.”

“Met het realiseren van zo'n 4.000 combi-aansluiten op jaarbasis, het aanleggen van het bijbehorende distributienetwerk en het vervangen van een deel van de bestaande ondergrondse infrastructuur, staan we aan de vooravond van een mooie opgave”, geven de aannemers Van Gelder en Visser & Smit Hanab aan. “Doordat we als aannemers al tijdens de ontwerpfase worden ingeschakeld, kunnen we vroegtijdig de benodigde uitvoeringscapaciteit reserveren. Daardoor zijn we in staat om een betrouwbare planning af te geven. Daarnaast biedt het ons de gelegenheid om onze uitvoeringsexpertise in het ontwerp te verwerken waardoor we de werkzaamheden straks snel, efficiënt en in één keer goed kunnen uitvoeren.”

Acht jaar samen aan de slag

Het contract met de aannemers is afgesloten voor vier jaar maar kan daarna nog vier keer met een jaar worden verlengd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de gemeenten Alphen aan de Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Namens Dunea, Oasen en Liander wordt het werk gecoördineerd door het samenwerkingsverband Structin.

De aannemers nemen in hun werk ook een groot deel van de voorbereidende werkzaamheden voor hun rekening. Daarbij gaat het onder andere om de engineering voor de uitvoeringsfase, het aanvragen van vergunningen en het opstellen van een verkeersplan. Ook het informeren van de klanten en de omgeving wordt straks door de aannemers zelf gedaan. Deze taken waren eerder nog belegd bij de netbeheerder en de drinkwaterbedrijven. Voordeel van deze manier van werken is dat taken zoveel mogelijk uitgevoerd worden door de partij die het meeste zicht heeft op het werk.

Vergelijkbaar nieuws