Afsluiting van drinkwater

Op 17 februari behandelt de Rechtbank in Den Haag een zaak die Defence for Children heeft aangespannen tegen de Staat der Nederlanden en de drinkwaterbedrijven Dunea en PWN over het afsluiten van drinkwater.

Defence for Children stelt dat de drinkwaterbedrijven de kinderrechten schenden omdat zij gezinnen met kinderen afsluiten van water als de rekening niet wordt betaald, en vraagt de rechter om het afsluiten van gezinnen met kinderen te verbieden. 

Sluit Dunea het water af bij gezinnen met kinderen?

Dunea hanteert zorgvuldige procedures voor betalingsachterstanden en afsluiten. Want onze klanten afsluiten van ons mooie product, dat is wel het laatste wat we willen. Deze uiterste stap zetten wij pas na het doorlopen van een zorgvuldig proces, waarin vijf keer opnieuw de mogelijkheid wordt geboden om alsnog te betalen. Daaronder valt een huisbezoek en het aanbieden van een betalingsregeling. 

Dunea sluit zeker niet bewust gezinnen met kinderen af. We weten namelijk niet of er kinderen woonachtig zijn op het adres waar wij water leveren. Gegevens over gezinssamenstelling hebben we niet en mogen wij vanwege privacywetgeving ook niet verzamelen en bewaren. Als onze medewerkers echter tijdens het huisbezoek signalen krijgen dat er kinderen woonachtig zijn, bijvoorbeeld als er speelgoed in de tuin ligt of voor de deur op de galerij staat, wordt er ten alle tijde in samenspraak met de klant naar een oplossing gezocht. 

Afsluiten is vaak uiterste poging tot contact

Als mensen hun rekening niet betalen, kan dat twee dingen betekenen: iemand wil wel betalen maar kan niet, of iemand kan wel betalen maar wil niet. Als drinkwaterbedrijf zetten wij ons in voor de beschikbaarheid van drinkwater voor iedereen, 24 uur per dag. We proberen de prijs van water zo laag mogelijk te houden. Een gezin van 3 personen in ons leveringsgebied met een gemiddeld verbruik betaalt in 2022 ongeveer € 23,00 per maand voor drinkwater. Toch kan het gebeuren dat mensen hun rekening niet kúnnen betalen. Die mensen willen wij niet afsluiten, maar proberen we te helpen om betalingsproblemen op te lossen en schulden te voorkomen.

Bij afsluitingen gaat het vaak om mensen die niet op onze contactpogingen reageren. Afsluiting is dan vaak helaas de enige mogelijkheid die wij nog hebben om met de niet-betalende klant in contact te komen. Wanneer een klant wordt afgesloten, zoekt deze meestal direct contact met Dunea. In de praktijk leidt dat ertoe dat veruit de meeste mensen van wie het water is afgesloten binnen 24 uur weer zijn aangesloten, hetzij na betaling, hetzij na het afspreken van een betalingsregeling. 

In veel gevallen wordt, op het moment dat wij voorrijden om het water af te sluiten, ter plekke alsnog een regeling getroffen waarmee afsluiting voorkomen kan worden. 

Schuldpreventie

Een schuld voor drinkwater staat nooit op zichzelf. Sinds november 2020 is er een landelijk convenant vroegsignalering waarin gemeenten, drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en energiebedrijven samenwerken om schulden en problematische betaalachterstanden tijdig in beeld te krijgen en passende hulp aan te bieden. 

De afgelopen jaren is het aantal afsluitingen jaarlijks afgenomen. In 2020 en 2021 is er nauwelijks meer sprake geweest van afsluitingen, mede vanwege het extra grote belang van hygiëne tijdens de coronapandemie.

Lees ook onze pagina over hulp bij betalingsproblemen.