Landelijk convenant als middel tegen hoge schulden

Drinkwaterbedrijven, energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars gaan op landelijk niveau samenwerken met gemeenten en instanties voor schuldhulpverlening. Het doel is om schulden van klanten tijdig in beeld te krijgen en te helpen oplossen. Op dinsdag 10 november legden de zes betrokken partijen dit vast in een Convenant Vroegsignalering schulden.

Het doel van deze methode van ‘vroegsignalering’ is dat mensen met financiële zorgen of schulden eerder in beeld komen en passende hulp krijgen. Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan op het gebied van relaties, werk of gezondheid. Nu is de praktijk nog dat mensen zo’n 5 jaar aarzelen voor ze hulp vragen. Dan zijn er vaak gemiddeld 14 schuldeisers en is het schuldbedrag opgelopen tot gemiddeld 40.000 euro.

Makkelijker

De convenant-ondertekenaars verwachten dat hun samenwerking deze situatie radicaal verandert, omdat het de samenwerking tussen de partijen vergemakkelijkt. De leveranciers geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering vanaf 1 januari door aan de gemeenten. Die nemen vervolgens contact op met de betrokkenen om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken. Het voordeel van een landelijk convenant is dat niet iedere gemeente of iedere woningcorporatie, zorgverzekeraar of energieleverancier en drinkwaterbedrijf hier zelfstandig afspraken over hoeft te maken.

Nathalie Trijsburg, bij Dunea verantwoordelijk voor de verrekening van het waterverbruik bij klanten, was namens de watersector betrokken bij de totstandkoming van het convenant en is blij met het resultaat. 'Dunea voert een sociaal incassobeleid. Waar mogelijk proberen we klanten met betalingsachterstanden te helpen om iets aan hun situatie te doen. Dat kan een betalingsregeling betekenen, of een doorverwijzing naar schuldhulpverleningsinstanties. Op lokaal niveau hadden we al vergelijkbare convenanten lopen in Den Haag, Zoetermeer, Katwijk en Pijnacker-Nootdorp. Maar met dit convenant wordt het een stuk makkelijker om in alle gemeenten in ons leveringsgebied mensen met schulden sneller in beeld te krijgen.'

Hoe werkt vroegsignalering van schulden?

 • Vanaf 1 januari 2021 kan iedere Nederlander die 30 tot 100 dagen te laat is met een betaling aan de woningcorporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een brief, belletje of bezoek verwachten van de gemeente.
 • Voordat de gemeente in actie komt moet er minimaal eerst een herinnering verstuurd zijn door de corporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier en drinkwaterbedrijf.
 • Als de herinnering niets oplevert en het afgesproken aantal dagen verstreken is, zijn de leveranciers verplicht de gemeente te informeren over de betalingsproblemen van klanten. 
 • Op haar beurt is de gemeente straks verplicht om als zij het signaal krijgt, contact te zoeken met de wanbetaler.
 • Een wanbetaler mag zelf weten of hij ingaat op het aanbod van de gemeente om over de betalingsproblemen in gesprek te gaan. De gemeente koppelt wel terug naar de leverancier wat de uitkomst van haar actie is.
 • Het nieuwe landelijke Convenant zorgt ervoor dat een gemeente in één keer alle benodigde afspraken kan maken met de vier ‘vaste lasten-partners’ (woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterleveranciers).

Partners

Het convenant is in nauw onderling overleg van de onderstaande partners tot stand gekomen: 

 • NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociale kredietverlening en bewindvoering
 • VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Aedes, vereniging van woningcorporaties
 • Energie Nederland, branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen
 • Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland