Hulp bij betaling

Betalingsachterstand? Vraag een betalingsregeling aan

Dunea hanteert zorgvuldige procedures voor betalingsachterstanden en afsluiten. Want onze klanten afsluiten van ons mooie product, dat is wel het laatste wat we willen.

Als maatschappelijk betrokken organisatie is Dunea altijd terughoudend met het afsluiten van drinkwater. Wij vinden dat iedereen recht heeft op toegang tot drinkwater, maar ook dat iedereen voor drinkwater moet betalen. Lukt het niet om uw factuur te betalen dan kunt u bij ons online via Mijn Dunea een betalingsregeling aanvragen.  

De klant beschermd

Als klanten hun rekeningen niet betalen, zijn de drinkwaterbedrijven verplicht een vaste procedure te volgen, voordat zij een klant bij wanbetaling mogen afsluiten. Zo moeten waterbedrijven proberen om via persoonlijk contact consumenten te wijzen op hun betalingsachterstand en op manieren om deze te voorkomen en te beëindigen. De regeling ‘Normering incassokosten' beschermt consumenten tegen onredelijke incassokosten. Onze Tarievenregeling voldoet aan deze regels.

Onze procedure

Na de factuur volgt een gratis herinnering. Als een klant niet reageert op de eerste betalingsherinnering, brengt Dunea kosten in rekening. In de schriftelijke betalingsherinneringen die wij sturen, wijzen wij klanten op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening. Ook melden we in onze tweede herinneringsbrief expliciet dat een klant niet wordt afgesloten als deze een medische verklaring overlegt waaruit blijkt dat de afsluiting ernstige gezondheidsrisico's kan opleveren.

Ook is het mogelijk om een betalingsregeling bij ons af te sluiten. Samen kijken we dan naar een passende oplossing.

Wordt, na ontvangst van twee herinneringsbrieven, nog steeds niet betaald, dan komen we bij de klant thuis om het openstaande bedrag te innen. Tijdens dit persoonlijke contact kan zo nodig een betaalafspraak worden gemaakt. Als ook dat niet lukt, gaan we over tot afsluiten of wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Voordat het zover is, hebben we dus vele stappen doorlopen.

Neem contact op

Dreigt u in de problemen te komen? Vraag via Mijn Dunea een betalingsregeling aan.