Den Haag roept 145.000 inwoners op: controleer op loden waterleidingen!

Na kinderopvangcentra, scholen en zorginstellingen, schrijft de gemeente Den Haag nu ook ruim 145.000 inwoners aan van woningen gebouwd vóór 1960. De gemeente roept op te controleren of er nog loden leidingen zijn in huis en - zo ja – deze te laten vervangen. Dunea ondersteunt deze actie van harte.

“Te veel lood in drinkwater is niet gezond, vooral bij jonge kinderen en zwangere vrouwen zijn er gezondheidsrisico’s. Daarom moeten loden drinkwaterleidingen zo snel mogelijk tot het verleden behoren,” zo verklaart Martijn Balster, wethouder Wonen in Den Haag. “Afdwingen kan ik het niet, maar met deze campagne hopen we iedereen die het aangaat te bereiken, bewust te maken en in de actiestand te zetten.”

Dunea werkte mee aan de loodaanpak van Den Haag, evenals GGD Haaglanden. “Pas als ook de loden leidingen in huis zijn verdwenen, komt ons drinkwater overal uit de kraan zoals het is bedoeld: lekker om te drinken en bijdragend aan een gezonde leefstijl,” verklaart Wim Drossaert, directeur van Dunea. Drinkwaterbedrijven hebben loden leidingen in het leidingnet jaren geleden al vervangen. Zij zijn verantwoordelijk tot aan de watermeter. Na de watermeter is de eigenaar van een pand verantwoordelijk voor de drinkwaterinstallatie. Een watertechnisch installateur kan loden leidingen binnenshuis vervangen.

Dat deze nieuwe actie het onderwerp weer eens goed onder de aandacht brengt, helpt ook Dunea. Drossaert: “Ondanks al onze inspanningen duiken er incidenteel nog resten loden aansluitleiding op, tussen de gevel en de watermeter, hoofdzakelijk in Den Haag. Ook daar willen we vanaf. Nu loden leidingen daar volop aandacht krijgen, hopen we dat bewoners van huizen voor 1960 ook die allerlaatste resten loden aansluitleiding bij ons melden, zodat we die snel en kosteloos kunnen vervangen.”

Van campagne naar geborgd proces

Sinds 1960 worden er geen loden leidingen meer gebruikt. In woningen gebouwd voor 1960 komen soms nog wel loden waterleidingen voor. Alertheid op loden drinkwaterleidingen is bij Dunea verankerd in de dienstverlening. Nieuwe klanten worden er bij contractbevestiging op geattendeerd, omdat verhuizen een logisch moment is voor verbouwing. Buitendiensten van Dunea melden loden leidingen als ze die zien, zodat klanten kunnen worden geïnformeerd over het risico en de vervolgstappen. Het college van Den Haag wil dit nu ook doen bij dienstverlening van de gemeente en bij makelaars, woningverhuurbedrijven, verloskundigen, etcetera.

Dunea noch de gemeente kunnen eigenaren en verhuurders dwingen om maatregelen te nemen, vandaar nu een brief met een gevisualiseerd stappenplan. Eerder verspreidde Dunea ook brieven en een instructiefilmpje hoe lood te herkennen. Dat maakte onderdeel uit van een citizen science-onderzoek met KWR om een goede zoekmethode te ontwikkelen voor loden leidingen in huis. Op basis van deze kennis is begin dit jaar ook de loodtest voor particulieren van Het Waterlaboratorium op de markt gebracht. Daarmee kan een huiseigenaar meer zekerheid krijgen over loden leidingen in de woning, als die niet zichtbaar aanwezig zijn.

Meer informatie

Loden leidingen