Het Waterlaboratorium brengt loodtest op de markt

HWL, Dunea, PWN en Waternet schieten eigenaren van woningen en andere gebouwen van vóór 1960 te hulp. Met een online te bestellen lood-in-water test, wordt het snel en zonder breekwerk duidelijk of er nog loden leidingen in huis zijn, die het kraanwater negatief beïnvloeden.

Drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en de leidingen tot en met de watermeter. Maar bij het verwisselen van de watermeter en andere huisbezoeken, zien zij nog regelmatig dat er na de watermeter nog loden leidingen in het huis in gebruik zijn. Huiseigenaren ontvangen dan een consumptieadvies en het advies om de loden leidingen te laten vervangen. Maar hoe weet je zeker dat het huis loodvrij is als je bij de watermeter géén lood ziet?

De drie drinkwaterbedrijven van Noord-Holland, Amsterdam en een goed deel van Zuid-Holland, vroegen daarvoor aan hun leverancier voor waterkwaliteitsmetingen, Het Waterlaboratorium, om een dienst voor particulieren te ontwikkelen. Zo gaan de bedrijven in overheidshanden, samen in op de hulpvraag die de Gezondheidsraad formuleerde in haar advies van november 2019.

Bemonsteringsmethode

“Het Waterlaboratorium is niet de enige aanbieder van loodtests, maar wel een die gebruik maakt van een geaccrediteerde analyse, dus conform goedgekeurde analysemethode en bijbehorende NEN-normen,” verklaart Heiko Teuber, directeur van Het Waterlaboratorium. “Klanten kunnen de test online bestellen en voeren de bemonstering zelf uit. Het voordeel daarvan is dat gemakkelijker direct kan worden gemeten nadat het water 6-8 uur heeft stilgestaan. Dat is het moment waarop de maximale afgifte van lood kan worden gemeten en dus maximaal duidelijk wordt of er loden leidingen aanwezig zijn.”|

Hoe werkt het?

Een vragenlijst helpt de huiseigenaar eerst bepalen of een loodanalyse zinvol is. Dan kan een lood-in-water test worden besteld. De klant ontvangt thuis een gecodeerde monsterfles en instructies voor monstername. Hiermee kan de klant zelf de bemonstering uitvoeren en opsturen naar Het Waterlaboratorium. Na 5 werkdagen ontvangt de klant de kwaliteitsrapportage en kan hij met de duiding op de website bepalen of er loden leidingen in de woning aanwezig zijn. Zo ja, dan kan de eigenaar door een installateur de leidingen laten vervangen en geldt er tot die tijd een consumptieadvies.

www.loodinwatertesten.nl

Lood in Drinkwater