WKO-boringen/ grondboringen

Aanvragen voor grondboringen zijn op te delen in twee type boringen, gesloten en open systemen. Gesloten systemen worden toegepast bij individuele woningbouw projecten waarbij de woning wordt verwarmt met een warmtepomp. Bij dit type boring is maar een beperkte hoeveelheid water nodig (200 a 300 liter) De diepte van deze boring is beperkt. Bij open systemen (WKO), is bij de boring i.v.m. met de grote diepte en het instandhouding van het boorgat veel water nodig. 

Beleid en kosten gesloten grondboringen 

  • Voor gesloten boringen (individuele woningen) wordt geen standpijp verhuurd; de drinkwater levering zal via de bouwwateraansluiting van het bouwproject dienen te geschieden. (De bouwwateraansluiting zal in een vroeg stadium moeten worden aangevraagd en met de juiste capaciteit.)
  • Voor de gesloten boring wordt het gebruikte drinkwater afgerekend via de bouwwateraansluiting.

Beleid en kosten open grondboringen (WKO)

  • Voor open grondboringen (WKO installaties) wordt voor de eerste boring voor een bouwcomplex drinkwater geleverd via een standpijp. Voor de tweede en volgende boringen op hetzelfde bouwcomplex dient het benodigde water uit de eerste geboorde put te worden onttrokken. Deze standpijp wordt voor het maken van de eerste boring verhuurd en door een Dunea-medewerker geplaatst en verwijderd. De aanvrager dient de standpijp met gesloten hekken af te zetten. 
  • Voor open grondboring wordt een vast bedrag gerekend volgens het opgesteld tarievenblad, dit is inclusief plaatsingskosten, huurstandpijp en 300 m3 drinkwater. 

Aanvragen drinkwater voor grondboringen

Voor een aanvraag voor drinkwater voor grondboringen vult u onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Aanvraagformulier WKO-boringen

Locatie boring

Alleen voor de eerste boring wordt drinkwater geleverd voor maximaal 10 werkdagen. Voor de andere boring op dezelfde locatie dient water uit de eerste boring te worden onttrokken.

Factuurgegevens